Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Modificació del títol

Durant el procés de seguiment(o d’acreditació), es detecten aspectes susceptibles de millora. Aquests es poden classificar segons el seu grau d’importància, i poden anar de lleugers canvis que s’implementen i es recullen als informes de seguiment sense necessitat d’autorització per part d’AQU Catalunya, a canvis més profunds que demanen un procés específic de modificació i que cal trametre a AQU per tal d’obtenir la seva aprovació.

En el cas de canvis que afecten a aspectes essencials del títol es considera que el títol s’extingeix i es reverifica un nou estudi (nou procés de verificació).

Aquests diferents nivells estan explicitats al document Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster.

Les modificacions que es consideren substancials i que, per tant, requereixen l’autorització prèvia, són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol: La denominació del títol o la institució responsable del programa (canvi de centre/departament/institut)o com les seves característiques acadèmiques essencials: 

  • la modalitat d’impartició del programa (presencial/semi presencial/virtual)
  • el nombre total de crèdits del programa
  • els requisits d’accés al programa
  • el perfil de formació i les competències
  • l’estructura de matèries obligatòries del programa

Aquests canvis queden recollits en una nova versió de la memòria per tal de mantenir la traçabilitat de les modificacions.