Escola de competències

Entrevista | HIPRA: "Som una empresa multicultural on el talent té múltiples oportunitats"

Hipra és una empresa farmacèutica veterinària, amb més de mig segle d'història, dedicada a la recerca, producció i comercialització de productes per a la Salut Animal. Actualment ocupen una de les primeres posicions en el rànquing d'empreses de la indústria veterinària a nivell mundial en Biològics i la possibilitat de fer-hi pràctiques és una gran oportunitat per als estudiants de la Universitat de Girona.

Quin és el perfil que busqueu per fer pràctiques/ofertes laborals?

A Hipra comptem amb equips de treball multidisciplinaris que participen en totes les fases de l’empresa. Per aquest motiu els perfils requerits són molt diversos i cobreixen diferents àmbits acadèmics.

Des d’enginyers -pel disseny de noves instal·lacions i per la introducció d’alts requeriments tecnològics-, químics, biòlegs i biotecnòlegs -per la recerca i producció de les nostres vacunes-, fins a perfils financers, comptables i d’administració.

Aquests són alguns dels exemples, però totes les vacants actuals estan disponibles a l’apartat de Carreres professionals de la nostra web.

Quines són les competències més valorades en els estudiants que seleccioneu?

L’Excel·lència, la Credibilitat i l’Optimisme són els valors originals sobre els que s’ha fundat la companyia i a dia d’avui encara es mantenen inalterables .

Per Hipra és imprescindible que els nostres futurs empleats comparteixin aquests valors i que es reflecteixin a través de la iniciativa i el pensament crític, el treball col·laboratiu, la comunicació assertiva, l’orientació a resultats i a les persones, i l’adaptació a entorns canviants.

Què us aporta l’experiència d’acollir estudiants en pràctiques?

Les pràctiques beneficien tant a l’estudiant com a l’empresa. Comptar amb la figura d’un becari/a és una primera oportunitat laboral per als joves i, alhora és una font nova de creativitat, entusiasme i motivació per a l’organització.

A més, a Hipra ens serveix com un procés òptim de selecció previ per un futur contracte laboral. És un compromís que adquirim i que parteix de la responsabilitat de guiar a l’estudiant i ensenyar-li a assumir autonomia per tal que la introducció al mercat laboral sigui més fàcil.

Algun dels estudiants en pràctiques en els últims anys s’ha quedat treballant a l’empresa?

Durant aquest 2018, de tots els departaments on hem incorporat estudiants en pràctiques, com per exemple, R+D, Qualitat, Màrqueting, Finances, Manteniment, entre d’altres, finalment n’hem incorporat un 30%.

Són dades que any rere any es van incrementant degut a l’aposta clara pel nou talent i els plans de creixement tant a nivell nacional com internacional de l’empresa.

En els últims 10 anys quasi hem duplicat la nostra plantilla i les perspectives de futur són de continuar creixent en aquest sentit.  Actualment l’empresa compta amb més de 1.700 treballadors repartits entre la seu central i les 37 filials pròpies arreu del món.

Som una empresa multicultural on el talent té múltiples oportunitats.

 

https://www.hipra.com/

Hipra