Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Garantia Juvenil (G)Innova

Programa (G)Innova

(G)Innova té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de 40 joves titulats i titulades universitaris de les comarques gironines per a la seva ocupació sostenible i de qualitat, en paritat de gènere, responent a la demanda de llocs de treball de les empreses, prioritàriament del sector de les noves tecnologies, del territori i a la voluntat emprenedora dels joves.

Logos Universitat de Girona - (G)Innova - AENTEG Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona

El programa preveu actuacions d’orientació professional i en emprenedoria, formació a mida i prospecció oferint als i les joves les eines i recursos necessaris per a l’assoliment de les competències transversals i específiques imprescindibles per a la seva ocupabilitat tant per compte aliè com per al desenvolupament del seu projecte empresarial i necessàries per a la innovació en els llocs de treball i les empreses, factor clau per al desenvolupament, competitivitat i creixement de les empreses, també del sector de les noves tecnologies, i del territori.

L’encaix entre la oferta i la demanda d’ocupació i la seva sostenibilitat i qualitat són imprescindibles per a la innovació en les empreses, per la seva competitivitat, creixement i la competitivitat i creixement d’un territori i del seu teixit productiu i per a la retenció del talent.

La Universitat de Girona compta el curs 2018-19 amb més de 15.000 alumnes cursant un total de 44 graus. Cada any es graduen un total de més de 2.000 alumnes, és dir el mes de juny van accedir al mercat de treball més de 2.000 joves graduats per la UdG.

AENTEG està formada actualment per 100 empreses de les tipologies abans descrites, de les quals:

 • 14 empreses tenen més de 20 treballadors
 • 24 empreses tenen entre 11 i 20 treballadors
 • 21 empreses tenen entre 6 i 10 treballadors
 • 31 empreses tenen entre 2 i 5 treballadors
 • 11 són unipersonals

A Girona, el número d’empreses amb 1 o més assalariats el 2014 és de 357, amb un increment en el període 2088-14 del 24%, i representa el 6,8% del número d’empreses del sector al global de Catalunya. Aquestes empreses donen feina a un 2,5% dels 67.000 assalariats de les empreses del sector a Catalunya (concretament prop de 1.700 assalariats treballen en empreses gironines del sector de les TIC).

UdG i Aenteg s’agrupen per proposar un programa que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat dels i les joves amb titulació universitària partint dels seus interessos i aptituds, segons les demandes competencials transversals i específiques del sector de les noves tecnologies per encaixar-la amb les necessitats de llocs de treball del sector, i oferir als joves una ocupació sostenible i de qualitat retenint així el talent al territori i potenciant la innovació en els llocs de treball i en les empreses, per millorar-ne la seva competitivitat, prioritàriament en el sector de les noves tecnologies.

En aquest sentit el programa proposa els següents objectius:

 • Paritat de gènere entre els inscrits/es
 • Objectiu d’inserció: 55% (22 joves, en paritat de gènere)
 • Millora de l’ocupabilitat dels joves segons les necessitats del teixit empresarial d’innovació en els llocs de treball i en l’empresa:
  • Orientació en competències transversals
  • Formació en competències específiques
 • Connectar les necessitats de llocs de treball de les empreses, prioritàriament del sector de les noves tecnologies, amb les necessitats d’ocupació dels joves graduats universitaris de les comarques gironines

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”.

Servei d'Ocupació de Catalnya - Generalitat de Catalunya - Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Unió Europea, Fons social europeu, L'FSE inverteix en el teu futur - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal