Borsa de Treball

Preguntes freqüents

Quants dies està publicada una Oferta de Treball?
Una Oferta de Treball està publicada a la web 7 dies.

Em puc apuntar a qualsevol Oferta de Treball?
Pots apuntar-te tant a Ofertes de Treball relacionades amb titulacions universitàries, com a Ofertes de Treball NO relacionades amb titulacions universitàries

Qui es pot apuntar a una Oferta de Treball?
Qualsevol candidat que hagi omplert la Fitxa d’Inscripció a la web de la Borsa de Treball i que aquesta hagi estat validada.

Quina informació es tramet a l’empresa?
A l’apuntar-te a una Oferta de Treball adjunteu el vostre propi CV i si voleu també una carta de presentació, aquests documents són els que es trameten a l’empresa directament. L’empresa només rebrà la informació que consti en el vostre CV.

Com puc tenir més informació d’una Oferta de Treball?
Tota la informació relativa a l’Oferta de Treball, tret de les dades de l’empresa, estan publicades a la web.

Què indica la data de finalització d’una Oferta de Treball?
Indica la data límit en que una Oferta de Treball està publicada a la web. L’endemà trametrem els CV dels candidats interessats directament a l’empresa. L’Oferta de Treball es considerarà finalitzada i ja no restarà publicada a la web.

A què compromet apuntar-se a una Oferta de Treball?
A voler participar en el procés de selecció que gestiona directament l’empresa i a ser conseqüent amb les dades aportades en el CV que s’hi adjunti.

Qui fa la selecció de l’Oferta de Treball?
La selecció la realitza l’empresa, posant-se directament en contacte amb els candidats que consideri que s’adeqüen al perfil ofertat.

Com saber si el CV ha arribat a l’empresa?
L’endemà de la data de finalització de l’Oferta de Treball, es trameten a l’empresa la relació dels CV dels candidats interessats en l’Oferta de Treball.