La UdG renova el seu compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris

Un any més, la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya.

Un any més, la UdG ha renovat el seu compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya. De l’inventari anual d’emissions derivades dels consums energètics, d’aigua i de la flota de vehicles, cal destacar que, en aquesta novena edició, la mesura implementada l’any passat sobre la compra d’electricitat amb energia 100% renovable i amb Garantia d’Origen (GdO), ha suposat la reducció d’un 65% de les emissions de CO2 equivalent respecte l’inventari de 2017.

Des de 2011, la UdG està adherida al PAV que és l’eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat, dirigida a qualsevol organització amb capacitat i voluntat de reduir les emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Els tipus d’organitzacions que es poden adherir a aquesta iniciativa d’àmbit català són: les empreses (sector primari, indústria, fàbriques, constructores, empreses de serveis, etc.), els allotjaments i els establiments de restauració, els comerços, els serveis (centres educatius, sanitaris, etc.), les associacions i fundacions i les entitats de l’Administració pública. Fins el 2017, la UdG era la única universitat catalana adherida al programa en la seva totalitat.

Al llarg d’aquests anys, la UdG ha anat renovant l’adhesió al programa en base a quatre principis bàsics: voluntarietat, compromís, rigor i transparència. Sobre aquests principis, la UdG ha afrontat aquest repte per anar més enllà de la normativa pel que fa a l’emissió de GEH, i referma el compromís amb la sostenibilitat, el rigor i la transparència propis d’una institució d’educació pública on totes les actuacions i les dades amb què s’elaboren els informes estan a disposició de tota la ciutadania.

La proposta plantejada per a l’inventari de 2019 fa referència al programa d’electrificació de la flota de vehicles de la UdG que ja s’ha iniciat amb la substitució d’una furgoneta del SOTIM

 

Consulta els informes anuals 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Sostenibilitat/En-que-treballem/Recursos/Introduccio