Portal de Govern Obert i de la Transparència

Informació rellevant per al personal

Informació Sindical

Persones que conformen el Comitè d'Empresa de Personal d'Administració i Serveis Laboral: 

Maria Aurora Climent Miquel CSIF
Robert Valentí Coll CSIF
Ramon Gelabert Rovira CSIF
Xavier Fontrodona Gubau CSIF
Juan Bautista Carreño Mondejar CCOO
Xavier Albar Perxés UGT

Josep Dalmau Colom CSIF 
Francesca Rivas Grima CSIF 
Jesus Jaen Porcel CSIF  
Laia Nogué Navarro CSIF 
David Lozano Salart CSIF 
Araceli Fuentes Bautista CCOO 
Núria Niell Alabau CCOO Acta d'escrutini 

Poden trobar més informació sobre el Comité d'empresa PAS-Laboral l'espai web habilitat dins l'intranet:

La meva UdG > Personal > Info PAS > Comitè d'Empresa

Correu electrònic del Comitè de PAS-Laboral:  comite@udg.edu

Persones que conformen la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionaris:

Òscar L. Ramiro , president de la Junta I delegate de la Junta per CSIF, oscar.ramiro@udg.edu

Jesús Rodríguez, delegat de la Junta per CSIF, jesus.rodriguezm@udg.edu

Anna Toledo, delegada de la Junta per CSIF, anna.toledo@udg.edu

Josep Roca, delegat de la Junta per CCOO, josep.roca@udg.edu

Rubèn Doll, delegat de la Junta per CCOO, ruben.doll@udg.edu

Anna Piña, delegada de la Junta per VINC, anna.pinya@udg.edu

Imma Ribas, delegada de la Junta per VINC, imma.ribas@udg.edu

M.Asunción Martinez, delegada de la Junta per VINC, asun.martinez@udg.edu

Sonia Serradell, delegada de la Junta per VINC, sonia.serradell@udg.edu

Sònia Senent, delegada de la Junta per VINC, sonia.senent@udg.edu

Silvia Solé, delegada de la Junta per VINC, sivia.sole@udg.edu

Olga Moreno, delegada de la Junta per UGT, olga.moreno@udg.edu

Eva Monge, delegada de la Junta per UGT, eva.monge@udg.edu

 

Poden trobar més informació sobre la Junta de PAS-F a l'espai web habilitat dins l'intranet:

La meva UdG > Personal > Info PAS > Junta de Personal Funcionari

 

Correu electrònic de la Junta de PAS-Funcionari: jpasf@udg.edu

Acta d'escrutini

Persones que conformen el Comitè d'Empresa de Personal Docent i Investigador Laboral: 

CCOO FRANCES ORTEGA JESUS MANUEL jesus.frances@udg.edu
CCOO LLACH PAGES JOSEP josep.llach@udg.edu
CCOO MANCEBO FERNANDEZ NURIA nuria.mancebo@udg.edu
CCOO RAURELL TORREDA MARTA marta.raurell@udg.edu
CCOO SERDA FERRER BERNAT CARLES bernat.serda@udg.edu
CSI-CSIF BARRIS PEÑA CRISTINA cristina.barris@udg.edu
CSI-CSIF COMAS BARON JORDI jordi.comasb@udg.edu
CSI-CSIF CORRALES BARBE FARNERS farners.corrales@udg.edu
CSI-CSIF FONTAS SERRAT JOAN joan.fontas@udg.edu
CSI-CSIF MARSAL LLACUNA MARIA LUISA luisa.marsal@udg.edu
CSI-CSIF MENDEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO jalberto.mendez@udg.edu
CSI-CSIF VILAGRAN GRAU ELENA elena.vilagran@udg.edu
CSI-CSIF VILASECA MORERA FABIOLA fabiola.vilaseca@udg.edu
CSI-CSIF XIFRO COLLSAMATA FRANCESC XAVIER xavier.xifro@udg.edu
UGT BOCCARD NICOLAS MARIE MAURICE nicolas.boccard@udg.edu
UGT CAÑABATE ORTIZ MARIA DOLORES dolors.canyabate@udg.edu
UGT DEL RIO SANCHEZ OLGA FELISA olga.delrio@udg.edu
UGT GUIU PUGET EULALIA eulalia.guiu@udg.edu
UGT MONTORO MORENO LINO lino.montoro@udg.edu
UGT PRIETO FLORES OSCAR oscar.prieto@udg.edu
UGT VERA RODRIGUEZ MANUEL manuel.verar@udg.edu

Acta d'escrutini

Correu electrònic del Comitè de PDI-Laboral: cepdi@udg.edu 

Persones que conformen la Junta de Personal Docent i Investigador Funcionaris: 

CCOO ANGUERA TORRENTS JOSEP josep.anguera@udg.edu
CCOO DUARTE MONTSERRAT ANGEL angel.duarte@udg.edu
CCOO GARCIA MARIN JOSE LUIS joseluis.garcia@udg.edu
CCOO JOVER AVELLA GABRIEL gabriel.jover@udg.edu
CCOO ROSTAN SANCHEZ CARLES carles.rostan@udg.edu
CCOO VERDU NAVARRO ENRIQUE enric.verdu@udg.edu
CSIF CLARA LLORET NARCIS narcis.clara@udg.edu
CSIF MOLINAS DE FERRER M. LUISA marissa.molinas@udg.edu
CSIF MUTJE PUJOL PERE pere.mutje@udg.edu
CSIF PUIG SERRAMITJA JOSEP josep.puig@udg.edu
CSIF TRESSERRAS PICAS JOSE jose.tresserras@udg.edu
UGT GÜELL ORDIS JOSEP MARIA josep.guell@udg.edu
UGT MUNDET I CERDAN LLUIS lluis.mundet@udg.edu


Acta d'escrutini

D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquest apartat es publica el nombre d'alliberats sindicals, la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Cost sindical PDI (curs 2014-2015) Excel
Cost sindical PAS (curs 2014-2015) Excel

Cost sindical PDI (curs 2014-2015) Ckan
Cost sindical PAS (curs 2014-2015) Ckan


DARRERA ACTUALITZACIÓ (18/11/2015)