Portal de Govern Obert i de la Transparència

Informació rellevant per al personal

Informació Sindical

Persones que conformen el Comitè d'Empresa de Personal d'Administració i Serveis Laboral: 

USTEC-STE’s (IAC)            AURORA CLIMENT MIQUEL

USTEC-STE’s (IAC)            RAMON GELABERT ROVIRA

USTEC-STE’s (IAC)            JOSEP DALMAU PALOM

USTEC-STE’s (IAC)            MÒNICA ARNAU FÀBREGA

USTEC-STE’s (IAC)            JAVIER FONTRODONA GUBAU

USTEC-STE’s (IAC)            SILVIA TERRADAS VILA

UGT                                       VICENÇ RAJA PUJOL

UGT                                       XAVIER ALBAR PERXÉS

UGT                                       ALBERTO SANCHO ROYO

CCOO                                    ANNA BAQUÉ GÓMEZ

CCOO                                    ARACELI FUENTES BAUTISTA

CCOO                                    JOSÉ CONRADO GARCIA BOËRActa d'escrutini 

Poden trobar més informació sobre el Comité d'empresa PAS-Laboral l'espai web habilitat dins l'intranet:

La meva UdG > Personal > Info PAS > Comitè d'Empresa

Correu electrònic del Comitè de PAS-Laboral:  comite@udg.edu

Persones que conformen la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionaris:

Òscar L. Ramiro , president de la Junta I delegate de la Junta per CSIF, oscar.ramiro@udg.edu

Jesús Rodríguez, delegat de la Junta per CSIF, jesus.rodriguezm@udg.edu

Anna Toledo, delegada de la Junta per CSIF, anna.toledo@udg.edu

Josep Roca, delegat de la Junta per CCOO, josep.roca@udg.edu

Rubèn Doll, delegat de la Junta per CCOO, ruben.doll@udg.edu

Anna Piña, delegada de la Junta per VINC, anna.pinya@udg.edu

Imma Ribas, delegada de la Junta per VINC, imma.ribas@udg.edu

M.Asunción Martinez, delegada de la Junta per VINC, asun.martinez@udg.edu

Sonia Serradell, delegada de la Junta per VINC, sonia.serradell@udg.edu

Sònia Senent, delegada de la Junta per VINC, sonia.senent@udg.edu

Silvia Solé, delegada de la Junta per VINC, sivia.sole@udg.edu

Olga Moreno, delegada de la Junta per UGT, olga.moreno@udg.edu

Eva Monge, delegada de la Junta per UGT, eva.monge@udg.edu

 

Poden trobar més informació sobre la Junta de PAS-F a l'espai web habilitat dins l'intranet:

La meva UdG > Personal > Info PAS > Junta de Personal Funcionari

 

Correu electrònic de la Junta de PAS-Funcionari: jpasf@udg.edu

Acta d'escrutini

Persones que conformen el Comitè d'Empresa de Personal Docent i Investigador Laboral: 

USTEC-STEs FABIOLA VILASECA MORERA fabiol.vilaseca@udg.edu

USTEC-STEs MARC DELGADO AGUILAR marc.delgado@udg.edu

USTEC-STEs FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA xavier.xifro@udg.edu

USTEC-STEs MARIA TERESA PUIG MIQUEL teresa.puig@udg.edu

USTEC-STEs JORDI COMAS BARON jordi.comasb@udg.edu

USTEC-STEs JORDI VIÑAS DE PUIG jordi.vinas@udg.edu

USTEC-STEs JOAN FONTAS SERRAT joan.fontas@udg.edu

USTEC-STEs FABIANA SILVIA SCORNICK GERZENSTEIN fabianasilvia.scornik@udg.edu

USTEC-STEs JUAN GONLEZ MARTINEZ juan.gonzalez@udg.edu

USTEC-STEs ARNAU OLIVER I MALAGELADA arnau.oliver@udg.edu

CGT MIREIA LOPEZ AMO mireia.lopez@udg.edu

CGT JOSEP ROST BEGUDANCH josep.rost@udg.edu

CGT ANAIS VARO BARRANCO anais.varo@udg.edu

CGT FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON david.corrales@udg.edu

CGT ELENA HERNANDEZ DEL AMO elena.hernandez@udg.edu

CGT ALEJANDRO ROMERO CASAÑAS alejandro.romeroe@udg.edu

CGT SONIA DE CARALT BOSCH sonia.decaralt@udg.edu

UGT EULALIA GUIU PUGET eulalia.guiu@udg.edu

UGT DIEGO VARGA LINDE diego.varga@udg.edu

UGT MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ dolors.canyabate@udg.edu

CCOO BERNAT CARLES SERDA ORTIZ bernat.serda@udg.edu

CCOO JOSEP LLACH PAGES josep.llach@udg.edu

CCOO NELA FILIMON COSTIN nela.filimon@udg.edu


Acta d'escrutini

Correu electrònic del Comitè de PDI-Laboral: cepdi@udg.edu 

Persones que conformen la Junta de Personal Docent i Investigador Funcionaris: 

USTEC-STEs BRUSI BELMONTE DAVID  david.brusi@udg.edu

USTEC-STEs CALM PUIG REMEI  remei.calm@udg.edu

USTEC-STEs MUTJE PUJOL PERE pere.mutje@udg.edu

USTEC-STEs PATIÑO MASO JOSEFINA josefina.patino@udg.edu

USTEC-STEs TRESSERRAS PICAS JOSE jose.tresserras@udg.edu

CCOO ANGUERA TORRENTS JOSEP josep.anguera@udg.edu

CCOO ROLDAN BORASSI MARIA INES marina.roldan@udg.edu

CCOO ROSTAN SANCHEZ CARLES carles.rostan@udg.edu

CCOO SALVADO MARTIN VICTORIA DE LOS ANGELES victoria.salvado@udg.edu

CCOO VERDU NAVARRO ENRIQUE enric.verdu@udg.edu

UGT ESTEVE PARDO MARIA LUISA luisa.esteve@udg.edu

UGT GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON joseramon.gonzalez@udg.edu

UGT TESOURO CID MONTSERRAT montse.tesouro@udg.edu


Acta d'escrutini

D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquest apartat es publica el nombre d'alliberats sindicals, la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Cost sindical PDI (curs 2014-2015) Excel
Cost sindical PAS (curs 2014-2015) Excel

Cost sindical PDI (curs 2014-2015) Ckan
Cost sindical PAS (curs 2014-2015) Ckan


DARRERA ACTUALITZACIÓ (18/11/2015)