Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Serveis Tècnics de Recerca

Informació a l'usuari

Tauler d'anuncis

- Instal·lació d'un nou equip: MALDI-TOF autoflex maX de Bruker.

 

P91121-110937_w

 

- Publicació de l’article: “Supramolecular Fullerene Sponges as Catalytic Masks for Regioselective Functionalization of C60" (Chem, 2020, DOI: 10.1016/j.chempr.2019.10.010) per part d'investigadors de la Universitat de Girona. El grup de recerca QBIS-CAT de la Universitat de Girona (UdG, adscrit a l'IQCC), en col.laboació amb l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN2), el sincrotró ALBA-BCN i el Servei de RMN de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha descrit una nova estratègia sintètica per modificar esferes de carboni, com els ful·lerens, de manera selectiva. Part de l’estudi s’ha realitzat utilitzant tècniques d'espectrometria de masses dels Serveis Tècnics de Recerca. Concretament, part de la caracterització dels nous ful.lerens obtinguts i el seguiment de les diferents etapes de la reacció s'ha realitzat mitjançant l'espectròmetre de masses micro-TOF-Q(II) dels Serveis.

fullerens

  L’equip científic de la UdG, liderat per l’investigador Xavi Ribas, ha pogut encapsular dins una “gàbia nanoscòpica” el ful·lerè C60. Aquest tipus de ful·lerè també és conegut com futbolè perquè presenta una geometria idèntica a una pilota de futbol. Els investigadors de la UdG han aconseguit “obrir la gàbia a través de les seves finestres”, donant accés a regions molt concretes de l’esfera de carboni i permetent la modificació selectiva d’aquestes zones. Aquests nous ful·lerens modificats, obtinguts amb alt rendiment i puresa, no es poden obtenir per cap altra via sintètica. Aquesta és la primera vegada que s’aconsegueix formar ful·lerens polifuncionalitzats purs. El descobriment, realitzat principalment per l’estudiant de doctorat Carles Fuertes (QBIS-CAT), representa un pas endavant sense precedents cap a la propera generació millorada de plaques solars, de les quals els ful·lerens en són components essencials. A més, aquesta estratègia es pot aplicar a altres ful·lerens i a altres tipus de funcionalitzacions, generant noves oportunitats per sintetitzar i provar una gran quantitat de derivats de ful·lerens poli-funcionalitzats. Tots aquests compostos també es poden derivar selectivament per a donar-los un ús com a compostos biomedicinals actius.

 

- Publicació de l’article: "Factors triggering queen executions in the Argentine ant"(Scientific Reports, 2019,  doi.org/10.1038/s41598-019-46972-5) per part dels investigadors de la Universitat de Girona Sílvia Abril i Crisanto Gómez. Part de l’estudi s’ha realitzat utilitzant tècniques  cromatogràfiques dels Serveis Tècnics de Recerca. Concretament, l’estudi del perfil d’hidrocarburs cuticulars (CHC) de reines de formiga Argentina mitjançant GC-FID/GC-MS: Exemple del perfil CHC d’una reina que ha sobreviscut (a) i d’una reina executada (b). Les fletxes indiquen 5,11-diMeC29 i 5,11-diMeC33, respectivament.La comunicació química té un paper important en la reproducció i cohesió social de les colònies d’insectes socials.  Molts estudis indiquen que els hidrocarburs cuticulars (CHC) són els principals compostos químics que codifiquen l'estat reproductiu dels seus individus. La formiga argentina es troba catalogada com a una de les 100 pitjors espècies invasores del món. Aquesta espècie presenta nombroses reines a l’interior de cada niu, i curiosament, cada primavera les obreres n’executen aproximadament el 90%. En aquest cas, entre altres factors, han estudiat la diferència en el perfil CHC de reines de formiga argentina que havien estat eliminades per les obreres  en comparació amb les que havien sobreviscut en nius artificials al laboratori, mitjançant GC-FID i GC-MS. Aquestes tècniques han permès identificar i quantificar per primera vegada els compostos presents en el perfil CHC de reines eliminades de  formiga argentina i establir que el perfil CHC d’aquestes reines presenta una menor presència de certs hidrocarburs relacionats amb la seva productivitat. Aquests resultats suggereixen que les obreres seleccionen les reines que seran eliminades en funció del seu perfil de CHC.

 

Normes generals d'accés i seguretat de les instal·lacions