Serveis Tècnics de Recerca

Informació a l'usuari

Tauler d'anuncis

- MALDI fora de servei. Adquisició d'un nou equip prevista per 2019.


Normes generals d'accés i seguretat de les instal·lacions