Serveis Tècnics de Recerca

Microscòpia electrònica de transmissió (MET)

La microscòpia electrònica de transmissió (Transmission electron microscopy TEM) i la microscòpia electrònica de rastreig són tècniques relatives a aconseguir imatges de la mostra mitjançant un feix d’electrons. Electrons amb alta energia incideixen sobre unes mostres ultra primes aconseguint imatges de la mostra amb una resolució de l’ordre de 1 a 2 àngstroms. Comparat amb el SEM, el TEM té millor resolució espacial, dona millors mesures analítiques i requereix una preparació de la mostra més complexa.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'observació d'una mostra per TEM, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip, o bé enviant un correu-e a um.str@udg.edu, o bé trucant al 649307034 (Carme).

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregats els resultats, si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Microscopi electrònic de transmissió Zeiss EM 910

Any :
1994
Resolució:

0,3 nm
Voltatge d’acceleració:
40 a 120 kV
Augment útil:
x1000 a x500000
Registre microelectrogràfic:
Imatges digitals 2048x2048 píxels. Càmera CCD GATAN Orius SC200
Característiques :
 • Portamostres goniomètric +-60º motoritzat
 • Camp clar, camp fosc, difracció d’electrons
 • Equips complementaris per a la preparació de mostres

Com funciona?

El TEM és una de les eines més utilitzades per proporcionar imatges amb molt detall.

Seria el següent pas a donar quan la microscòpia òptica no ens dona les resolucions que necessitem per a interpretar ultraestructures.

LIMITACIONS DE LA TÈCNICA
 • La mostra ha se ser molt prima (entre 60 i 100 nm).
 • La mostra ha de resistir el buit de l’interior de l’aparell.
 • La mida de la mostra ha de ser petita (l’òptim és d'1 mm3). 
 • Alguns materials no són estables sota el feix d’electrons.
 • Obtenir la resolució que ofereix l'equip queda condicionada per les característiques de la mostra i la seva preparació.
 • Moltes d’aquestes limitacions es resolen amb l’adequada preparació de la mostra.

Aplicacions / Casos pràctics

 • Obtenció d’imatges amb alta resolució per sota de 0.5 nm
 • Informació cristal·logràfica de petites àrees
 • Imatge plana (2D)
 • Estudis ultraestructurals de teixits i òrgans d’éssers vius i les seves patologies.
 • Control de qualitat
 • Estudis de nanopartícules
 • Estudis de superfícies: corrosió, fissures, dipòsits, etc.
 • Aplicacions forenses
 • Immunolocalització

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Starting Grant ERC-2011-StG-277801 a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.