Serveis Tècnics de Recerca

Microscòpia electrònica de rastreig (MER)

La microscòpia electrònica de rastreig (Scanning electron microscopy SEM) consisteix a resseguir la superfície de la mostra amb un feix d’electrons enfocat. Proporciona unes imatges de la mostra d’alta resolució i elevada profunditat de camp. El SEM és una de les eines més utilitzades per proporcionar imatges amb molt detall. Associat a un detector de raig X per separació d’energies (energy dispersive x-ray spectoscopy EDS) ofereix una identificació de quasi bé tots els elements de la taula periòdica.

És una eina molt útil quan el microscopi òptic no arriba a donar la resolució que l’usuari necessita.

Podem oferir atenció personalitzada. L’usuari es convidat a acompanyar al tècnic en la realització de l’estudi. Això fa que augmenti la confiança i es garanteixi la confidencialitat del procés.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per MER, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip, o bé enviant un correu-e a um.str@udg.edu, o bé trucant al 649307034 (Carme).

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregats els resultats, si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Microscopi electrònic de rastreig Zeiss DSM 960A

Any :
1994
Resolució:

3,5nm
Voltatge d’acceleració:
1a 30kV
Augment útil:
 x 20 a x 100000
Registre fotogràfic:
Imatge digitalitzada de fins a 4096x4096 píxels
Detectors:
· electrons secundaris (SE)
· electrons retrodispersats (BSE)
· càtode-luminiscència (CL)
· raig X per separació d’energies (EDX)
Característiques :
 • Sistema de microanàlisi de raig X per separació de energies (EDX) Bruker Nano XFlash Detector 5010
 • Resolució: 129 eV (Mn Ka, 1000 cps)
 • Detector: Silicon drift droplet detector (SD3) amb finestra ultrafina de Beril·li.
 • Detecta elements de numero atòmic igual o superior 6 (C)
 • Aparells complementaris per a la preparació de mostres
 • Equipament informàtic associat

Com funciona?

 • La mostra ha de resistir el buit de l’interior de l’aparell.
 • La mostra ha de ser conductora. En cas contrari, s’ha de sotmetre a procediments d'evaporats metàl·lics per fer-la conductora.
 • La mida de la mostra ha de ser compatible amb les dimensions del portamostres. Podem introduir mostres de fins a 8 cm2 i 1Kg de pes. Per això, a vegades necessitem tallar-la.
 • Obtenir la resolució que oferim tot sovint queda condicionada ( limitada) per les característiques de la mostra i la seva preparació.
 • Moltes d’aquestes limitacions es resolen amb l’adequada preparació de la mostra. 
AVENTATGES DE LA TÈCNICA
 • Molt bon mètode d’anàlisi qualitatiu no destructiu de la mostra analitzada.
 • Rapida obtenció de l’anàlisi (100 seg).
LIMITACIONS DE LA TÈCNICA
 • La mostra ha de resistir el buit de l’interior de l’aparell.
 • Alguns materials no són estables al feix d’electrons.
 • Límit de detecció condicionat a la homogeneïtat de la mostra.
 • En cas de voler fer un anàlisi EDX i haver de recobrir la mostra amb un evaporat de Carboni, per fer-la conductora, pot afectar a la quantificació de C propi de la mostra.
 • Sensibilitat limitada pels elements de baix numero atòmic.
 • Anàlisi semi quantitativa per a mostres que no són planes, polides o homogènies.

Aplicacions / Casos pràctics

 • Obtenció d’imatges amb alta resolució
 • Microanàlisi elemental i caracterització de partícules
 • Elevada profunditat de camp. Tota la imatge es veu enfocada.
CAMPS D’APLICACIÓ
 • Biologia i Medicina: Estudis ultraestructurals de teixits i òrgans d’essers vius i les seves patologies. Immunolocalització
 • Geologia: Estudis mineralògics, cristal·logràfics y petrològics.
 • Caracterització de materials: Estudis estructurals en materials com metalls, polímers, semiconductors, ceràmiques, etc.
 • Metal·lúrgia: Control de qualitat. Estudis de corrosió, fissures, dipòsits i fractures.
 • Restauració: Estudis estructurals i químics en obres d’art. Degradació i caracterització en monuments.
 • Control de qualitat i de manteniments en l’industria: Estudis en sistemes de depuració d’aigües. Estudis de superfícies: corrosió, fissures, dipòsits, etc. Avaluació i verificació de les característiques tècniques del producte subministrat o elaborat.
 • Arqueologia i Paleontologia: Eines arqueològiques. Estudis forenses Estudi de dents arqueològiques per determinar la seva alimentació.. Paleobotànica.
 • Peritatges i aplicacions forenses.

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.