Serveis Tècnics de Recerca

Microscòpia Confocal

La Microscòpia Làser Confocal és una tècnica d’observació microscòpica que es fonamenta en obtenir imatges de l’emissió de llum fluorescent per part de la mostra, de la qual se n’elimina la llum dels plans fora de focus, recollint-se només la llum del pla focal. Això te grans avantatges sobre la microscòpia convencional, com ara més contrast, nitidesa i resolució de les imatges, i la possibilitat d’aconseguir seccions òptiques de la mostra per realitzar-ne estudis tridimensionals.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

NIKON A1R

Any d'adquisició :
2013
Mòdul de microscòpia làser confocal espectral (CLSM) instal·lat en un microscopi invertit motoritzat, d'altes prestacions, dotat de:

- Bancada de làsers

- Mòdul d’escaneig

- Platina motoritzada

- Mòduls de control dels detectors fotomultiplicadors i     espectral

- Sistema d’incubació cel·lular

- Programa de control NIKON NIS-Elements AR v 4.10


Resolució aproximada:
150 nm en XY i 250 nm en Z

Es tracta d'un mòdul de microscòpia làser confocal espectral (CLSM) i d'un mòdul de microscòpia de llum estructurada de tipus "Spinning disc". Ambdós mòduls s'han instal·lat sobre un microscopi invertit motoritzat d'altes prestacions.

Com funciona?

Característiques tècniques del conjunt instrumental:

  1. Microscopi invertit NIKON Ti Eclipse motoritzat, amb 6 objectius Plan Apocromàtics (10x, 20x, 40x, 60x aigua, 60x oli, 100x oli), contrast de fases i DIC. Platina piezoelèctrica de fins 1nm de resolució en el eix Z.
  2. Sistemes d’il·luminació: font de llum transmesa blanca halògena, epifluorescència per fibra òptica i torreta per a sis blocs de filtres, làser d'argó amb 4 línies d'emissió (457, 477, 488 i 514nm), làser d'Heli-Neó (543nm), làser de diode UV (405nm) i làser de diode vermell (642nm).
  3. Mòdul confocal NIKON A1R amb rastreig galvanomètric i ressonant, de diferents direccionalitats. Resolució màxima de 4096 x 4096 píxels i velocitat màxima de 420 fps a 512 x 32 píxels.
  4. Detectors de llum reflectida: 4 fotomultiplicadors i mòdul espectral de 32 canals.
  5. Mòdul d'spinning disc DSD ANDOR d’il·luminació estructurada i càmera CCD d'alta definició.
  6. Sistema d'incubació cel·lular de sobreplatina, amb atmosfera de CO2, dotada de control de temperatura i d'humitat.
  7. Ordinador  HP Z 820 pel control íntegre del conjunt instrumental i de captura d'imatges Software propietari NIS Elements v 4.10
  8. Ordinador independent per poder treballar "off line", destinat a l'anàlisi d'imatges per part dels usuaris.

Aplicacions / Casos pràctics

Possibilitat de dur a terme diferents assajos de fluorescència en cèl·lula viva: FRAP, FRET, PA, experiments de tipus Time lapse, estudis de colocalització,..., així com, mitjançant la reflexió, observar l’estructura de materials, porus i microfisures, rugositat, estudis tridimensionals de fibres,...

imatges web

Més informació:

Tots aquells que estigueu interessats en rebre informació més específica de l'equip i les seves aplicacions, podeu posar-vos en contacte amb en Vicenç Oliveras, responsable de la Unitat de Biotecnologia i Biomedicina dels STR vicenc.oliveras@udg.edu , tel. 618606384 (tel. intern UdG. 9177).

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.