Serveis Tècnics de Recerca

Plasma acoblat inductivament (ICP)

Amb l’espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS) i l’espectrometria d’emissió òptica amb plasma acoblat inductivament (ICP-OES) és possible determinar de manera quantitativa la majoria dels elements de la taula periòdica a nivells de traça en mostres en dissolució.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per ICP, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques dels equips

ICP-OES

Model :
Agilent 5100
Any :
2014
Descriptor:
  • Automostrejador amb capacitat per vials de diversos volums.

ICP-MS

Model:
Agilent 7500c
Any :
2003
Descriptor:
  • Automostrejador de 89 posicions (5mL) i de 53 posicions (15mL).

Equips auxiliars: Microones, equipat amb rotors d’alta i mitja pressió

Marca :
Milestone
Model :
ETHOS Sel
Any adquisició:
2003
Any instal·lació:
2004

Com funciona?

La mostra s’introdueix al sistema nebulitzador on és transformada en aerosol gràcies a l'acció de gas argó. Aquest aerosol es conduït a la zona d'ionització que consisteix en un plasma generat en sotmetre un flux de gas argó a l'acció d'un camp magnètic oscil·lant induït per un corrent d'alta freqüència. En l'interior del plasma es poden arribar a temperatures de fins a 8000 K. En aquestes condicions, els àtoms presents en la mostra són ionitzats.

En el cas del ICP-OES, el sistema òptic echelle i el detector CCD permeten una cobertura de longituds d’ona d’entre  167 i 785 nm i, juntament amb la tecnologia d’integració adaptativa, una mesura simultània real de totes les longituds d’ona seleccionades.

En el cas del ICP-MS, els ions passen a l'interior d’un filtre quadrupolar al través d'una interfase de buit creixent, i són separats segons la seva relació càrrega/massa. Cadascuna de les masses sintonitzades arriben al detector on s'avalua la seva abundància en la mostra.

Aplicacions / Casos pràctics

La determinació del contingut en metalls i altres elements és un punt d’àmplia aplicació en anàlisi química. Per això els camps d’interès per aquesta tècnica són molt grans.

Podem destacar dins de l’anàlisi mediambiental l’estudi d’aigües ja siguin potables com aigües dolces o marines.

També en aquest camp destaquen els estudis que es fan sobre sòls i sediments per avaluar, per exemple, el grau de contaminació d’unes terres agrícoles o a certes distàncies de zones d’explotacions mineres, tant actives com en desús.

D’altres indicadors utilitzats freqüentment per avaluar la qualitat dels ecosistemes és la presència i nivell de concentració de metalls en les algues, teixits de peixos o mol·luscs.

L’anàlisi de sediments de rius permet conèixer l’estat de les lleres des del punt de vista d’acumulació de materials i les diferències existents al llarg del curs dels rius.

Anàlisi de continguts de metalls en aliments elaborats, com ara la xocolata, o directament en fruites i hortalisses.

Més informació

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801.
logo ministerio