Serveis Tècnics de Recerca

Difracció de Raigs X de Pols (XRPD)

La Tècnica de Raig X de Pols serveix principalment per a la determinació de la composició química d'una mostra policristal·lina. És a dir, ens diu quins components (sempre i quan siguin cristal·lins) estan presents en una mostra qualsevol. També ens dóna informació quantitativa, és a dir, en quina quantitat relativa estan presents aquest components. A més, té un seguit d'altres aplicacions.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar l'anàlisi d'una mostra per difracció de raigs X de pols, us heu de posar en contacte amb el personal responsable de l'equip.

Cal informar de la toxicitat, precaucions d’emmagatzematge i un cop entregat l’informe si no es ve a buscar la mostra al cap d’una setmana, després d’aquest termini el restant d’aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Difractòmetre de Raigs X de Pols :

Marca :
Bruker AXS


Model :
D8 Advance
Especificacions tècniques:
 • Tub de Raig X de Coure.
 • El Generador de Raig X pot treballa de 20 a 60KV i de 5 a 80 mA
 • Detector de centelleig {NaI(Tl)}
 • Equipat amb monocromador secundari per tal de suprimir la radiació de fluorescència de fons i la radiació Kβ
 • Goniòmetre amb Geometria Bragg-Brentano, Theta- 2Theta, mode reflexió.
 • Canviador automàtic de mostres de nou posicions

Com funciona?

 • La Tècnica permet la identificació de fases cristal·lines presents en mostres sòlides o en pols. La identificació es realitza comparant el difractograma de la mostra a identificar amb els patrons emmagatzemats en una base de dades de difracció de pols (JCPDS-PDF 2).
 • Anàlisis semi-quantitatiu i quantitatiu de fases cristal·lines
 • Determinació del gruix de partícula cristal·lina
 • Grau de cristal·linitat
 • Determinació i refinament dels paràmetres de cella cristal·lina

Aplicacions / Casos pràctics

 • Indústria Química, Farmacèutica i Biotecnologia. Identificació de Substàncies. Estudis de Polimorfisme.
 • Indústria de la Construcció. Detecció d’amiants. Anàlisis d’àrids i materials per a la construcció.
 • Control de Qualitat de Materials. Peces metàl·liques.
 • Arqueologia i Restauració.
 • Indústria de la ceràmica.
 • Nanotecnologia i nous materials.
 • Anàlisis de sòls.

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801 .
logo ministerio