Serveis Tècnics de Recerca

Difracció de raigs X de Monocristall (XRD)

La Tècnica de Raigs-X de Monocristall s'utilitza per a la determinació estructural a partir d'un cristall. És a dir, s’obté la imatge tridimensional de la molècula o molècules que formen el cristall, podent-se establir clarament quina és la seva estructura, les distancies i angle d’enllaç, configuracions, enllaços per pont d'hidrogen, etc.

Sol·licitud de treball

Per tal de sol·licitar-ho s'ha d'omplir el full de comanda i fer-lo arribar al personal de la Unitat d'Anàlisi Química i Estructural

UAQiE520 Full de comanda.pdf

Cal informar de la toxicitat i de les precaucions d’emmagatzematge. Un cop entregat l’informe, hi ha un termini  màxim d'una setmana per a recollir la mostra, sinó aquesta serà destruïda.

Característiques de l'equip

Difractòmetre de Raigs X de Monocristall:

Marca :
Bruker


Model :
D8 QUEST ECO
Especificacions tècniques:
  • Tub de Raig X de Molibdè
  • Detector d’Àrea CMOS (PHOTON II)
  • Goniòmetre de tres cercles
  • Pot treballar a temperatura no ambient de 80ºC a -173ºC (OXFORD Cryostream 800)

Com funciona?

 Determinació estructural

Es disposa del software necessari per al tractament de mostres de pols adquirides a l'aparell de monocristall, fent possible l’apallissis de petites mostres que en els aparells de difracció de pols convencionals no son viables.

Aplicacions / Casos pràctics

 Indústria Química, Farmacèutica i Biotecnologia. Identificació de Substàncies. Estudis de Polimorfisme.

Més informació:

L’adquisició d’aquest equipament ha estat subvencionat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del projecte INNPLANTA INP-2011-0059-PCT-420000-ACT1 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el projecte europeu Starting Grant ERC-2011-StG-277801 .
logo ministerio