Llengües a la UdG

Accés

Els cursos del Servei de Llengües Modernes són oberts a:

Llevat dels membres de la comunitat universitària, en el moment de la matrícula caldrà acreditar la pertinença a un dels col·lectius que permet la inscripció als cursos. Els cursos de nivell superior de català (C2) són oberts a tothom.