Llengües a la UdG

Francès

Matrícula 2018-2019

 • Període de matrícula: del 4 al 28 de setembre de 2018

Cursos de francès

1

Si ets estudiant o membre de la UdG i és la PRIMERA vegada que et matricules a l’SLM ...

 • caldrà que justifiquis el teu nivell de francès  per matricular-te al curs adient (excepte si et matricules al nivell A1):
  1. o bé amb un certificat d'idioma oficial (consulta en aquest document els certificats que pots presentar)
  2. o bé fent una prova de nivell a l’SLM (consulta què has de fer per fer la prova de nivell de francès)
 • caldrà que enviïs un correu electrònic a matriculaidiomes@udg.edu amb les dades següents:
  1. nom, cognoms, DNI, telèfon,
  2. codi i nom del curs
  3. si vols matrícula amb pagament fraccionat en dos rebuts (a l’inici de l’activitat i el 20 de desembre) o amb pagament únic (a l’inici de l’activitat).
  4. Certificat de nivell d’idioma o full de la coordinadora de francès amb el nivell de curs recomanat, escanejats (excepte si et matricules a un curs de nivell A1)
 • i rebràs un correu de confirmació que estàs matriculat
2

Si ets estudiant o membre de la UdG i et vols matricular al nivell A1 de francès o ja t’has matriculat anteriorment a l’SLM...

 • caldrà que facis la matrícula en xarxa entrant a: AUTOMATRÍCULA
 • caldrà que seleccionis el curs d’idioma:
  • si comences des de zero, pots matricular-te a un curs d’A1
  • si vas superar un curs o un examen a l’SLM podràs matricular-te directament al nivell següent
  • si no vas superar el curs o examen matriculat anteriorment caldrà que tornis a matricular-te al mateix nivell
 • caldrà que emplenis el formulari d’automatrícula amb les dades personals i de pagament (fraccionat o únic) que es demanen
 • i rebràs un correu automàtic de confirmació que estàs matriculat
3

Si ets exestudiant UdG (UdG Alumni), estudiant de la FUdG:IF, personal del PCIT de la UdG, de l’Ajuntament de Girona o de la Generalitat...

 • caldrà que justifiquis el teu nivell de francès per matricular-te al curs adient (excepte si et matricules al nivell A1):
  • o bé amb un certificat d'idioma de l’SLM de la UdG (en aquest cas, no cal adjuntar-lo, només notificar de quin es tracta)
  • o bé amb un certificat d'idioma oficial (consulta en aquest document els certificats que pots presentar)
  • o bé fent una prova de nivell de francès (consulta què has de fer per fer la prova de nivell de francès
 • caldrà que enviïs un correu electrònic a matriculaidiomes@udg.edu amb les dades següents:
  1. nom, cognoms, DNI, telèfon,
  2. codi i nom del curs
  3. si voleu matrícula amb pagament fraccionat en dos rebuts (a l’inici de l’activitat i el 20 de desembre) o amb pagament únic (a l’inici de l’activitat).
  4. certificat de nivell d’idioma o full de la coordinadora de francès amb el nivell de curs recomanat, escanejats (documentació no necessària si et matricules al curs de nivell A1)
  5. un número de compte  bancari per poder-vos domiciliar la matrícula.
 • i rebràs un correu de confirmació que estàs matriculat

Prova de nivell

4

Prova de nivell

La prova de nivell de francès es programa durant el període de matrícula, del 4 al 28 de setembre de 2018, i consisteix en una prova en xarxa, a la qual has d’accedir a través d’aquest enllaç: prova de nivell de francès de l’SLM.

La prova et donarà un resultat en el moment que s’acabi l’exercici. Aquest resultat és el que cal que enviïs per correu electrònic a la coordinadora de francès de l’SLM, la professora Beatriz Sánchez (beatriz.sanchez@udg.edu). Caldrà que concertis amb ella un dia i una hora per fer una tutoria.