Llengües a la UdG

Cursos, informació i inscripcions

Curs 2017-18

NOTES CATALÀ A1 ERASMUS

Certificats: els podeu passar a buscar a partir del 16 d'octubre, a la Secretaria del Servei de Llengües Modernes, de dilluns a divendres 9.30 a 13.45 h i els dimarts a la tarda de 15.30 a 16.45 h.

______________________________________________________________________________

Inici de les classes a partir del 9 d'octubre.

anual

Curs Grups
Anglès B1 Anglès B1 codi 131 - Matrícula tancada
Anglès B1 codi 132 - Matrícula tancada
Anglès B2.1 Anglès B2.1 codi 141 anul·lat - Anul·lat
Anglès B2.1 codi 142 - Matrícula tancada
Anglès B2.1 codi 143 - Matrícula tancada
Anglès B2.1 codi 144 anul·lat - Anul·lat
Anglès B2.1 codi 145 - Matrícula tancada
Anglès B2.1 codi 146 - Matrícula tancada
Anglès B2.2 Anglès B2.2 codi 151 - Matrícula tancada
Anglès B2.2 codi 152 anul.lat - Anul·lat
Anglès B2.2 codi 153 - Matrícula tancada
Anglès B2.2 codi 154 - Anul·lat
Anglès B2.2 codi 155 anul·lat - Anul·lat
Anglès B2.2 codi 156 anul·lat - Anul·lat
Anglès B2.2 codi 157 - Matrícula tancada
Anglès B2.2 codi 158 - Matrícula tancada
Anglès C1.1 Anglès C1.1 codi 161 - Matrícula tancada
Anglès C1.1 codi 162 anul·lat - Anul·lat
Anglès C1.1 codi 163 - Matrícula tancada
Anglès C1.1 codi 164 - Matrícula tancada
Anglès C1.2 Anglès C1.2 codi 171 - Matrícula tancada
Anglès C1.2 codi 172 anul·lat - Anul·lat

1r semestre

Curs Grups
Cursos de preparació exàmens anglès Curs de preparació examen CLUC B2 octubre 2017 - Anul·lat

anual

Curs Grups
Francès A1 Francès A1 codi 211 - Matrícula tancada
Francès A1 codi 212 anul·lat - Anul·lat
Francès A1 codi 213 anul·lat - Anul·lat
Francès B1 Francès B1 codi 231 anul·lat - Anul·lat
Francès B1 codi 232 - Matrícula tancada
Francès B2.1 Francès B2.1 codi 241 anul·lat - Anul·lat
Francès B2.1 codi 242 anul·lat - Anul·lat
Conversa Francès Francès curs de conversa codi CV2 - Anul·lat
Francès A2 Francès A2 codi 221 anul·lat - Anul·lat
Francès A2 codi 223 anul·lat - Anul·lat
Francès A2 codi 222 anul·lat - Anul·lat

1r semestre

Curs Grups
Català C2 (superior - nivell D) Català C2 presencial 1r semestre codi 441 anul·lat - Anul·lat
Català C2 presencial 1r semestre codi 442 anul·lat - Anul·lat
Català C2 presencial 1r semestre codi 443 - Matrícula tancada
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 444 - Matrícula tancada
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 445 - Matrícula tancada
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 446 - Matrícula tancada
Català C1 (suficiència - nivell C) Català C1 virtual 1r semestre codi 431 - Matrícula tancada
Català C1 virtual per a PDI 1r semestre codi 432 - Matrícula tancada
Català A2 (nivell bàsic) Català A2 1r semestre codi 421 - Matrícula tancada
Català A2 1r semestre codi 422 - Matrícula tancada
Català A1 (nivell inicial) Català A1 Erasmus setembre 2017 - Matrícula tancada
Català A1 Màster MAIA - Matrícula tancada