Llengües a la UdG

Cursos, informació i inscripcions

Curs 2017-18

Matrícula del 5 al 29 de setembre. Inici de les classes a partir del 9 d'octubre.

anual

Curs Grups
Anglès B1 Anglès B1 codi 131 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B1 codi 132 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 Anglès B2.1 codi 141 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 codi 142 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 codi 143 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 codi 144 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 codi 145 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.1 codi 146 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 Anglès B2.2 codi 151 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 152 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 153 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 154 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 155 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 156 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 157 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès B2.2 codi 158 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.1 Anglès C1.1 codi 161 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.1 codi 162 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.1 codi 163 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.1 codi 164 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.2 Anglès C1.2 codi 171 - Inici matrícula el 05-09-2017
Anglès C1.2 codi 172 - Inici matrícula el 05-09-2017

1r semestre

Curs Grups
Cursos de preparació exàmens anglès Curs de preparació examen CLUC B2 octubre 2017 - Inici matrícula el 05-09-2017

anual

Curs Grups
Francès A1 Francès A1 codi 211 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès A1 codi 212 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès A1 codi 213 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès B1 Francès B1 codi 231 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès B1 codi 232 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès B2.1 Francès B2.1 codi 241 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès B2.1 codi 242 - Inici matrícula el 05-09-2017
Conversa Francès Francès curs de conversa codi CV2 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès A2 Francès A2 codi 221 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès A2 codi 223 - Inici matrícula el 05-09-2017
Francès A2 codi 222 - Inici matrícula el 05-09-2017

anual

Curs Grups
Català C1 (suficiència - nivell C) Català C1 virtual 1r semestre codi 431 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C1 virtual per a PDI 1r semestre codi 432 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català A2 (nivell bàsic) Català A2 1r semestre codi 421 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català A2 1r semestre codi 422 - Inici matrícula el 05-09-2017

1r semestre

Curs Grups
Català C2 (superior - nivell D) Català C2 presencial 1r semestre codi 441 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C2 presencial 1r semestre codi 442 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C2 presencial 1r semestre codi 443 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 444 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 445 - Inici matrícula el 05-09-2017
Català C2 semipresencial 1r semestre codi 446 - Inici matrícula el 05-09-2017