Llengües a la UdG

Practica llengües de manera gratuïta i divertida

Fes un intercanvi lingüístic!

Ets universitari i encara no tens el B2?

Cursos i exàmens d'acreditació a la UdG

Llengües a la UdG

El Servei de Llengües Modernes ofereix suport lingüístic, resolució de problemes i traducció de textos. Promou intercanvis lingüístics i facilita l’accés al coneixement de llengües estrangeres, al mateix temps que intensifica les possibilitats d’acolliment intercultural en el si de la UdG.