Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

Cartografia col·laborativa per l’acció humanitària

Webinar online

Del 10 al 16 de novembre s’organitzen diversos esdeveniments arreu del món en el marc de la #osmgeoweek que té l’objectiu de celebrar la geografia i crear mapes amb OpenStreetMap, la cartografia oberta de tot el món.

És per aquest motiu que des del SIGTE-UdG i UNIGIS Girona ens sumem a la setmana de la #osmgeoweek2019 organitzant un webinar online per aprendre a cartografiar de manera col·laborativa en el context de l’acció humanitària.

OpenStreetMap

OpenStreetMap és un projecte col·laboratiu, lliure i obert per crear cartografia d’arreu del món. Per això s’utilitzen dades obtingudes mitjançant dispositius GPS, ortofotografies i altres fonts de dades obertes. 

És un projecte inspirat amb el sistema de la Wikipedia on qualsevol usuari pot col·laborar incorporant nous elements a la cartografia ja existent. Per col·laborar només cal registrar-se i adquirir unes habilitats en l’edició cartogràfica. 

La cartografia una eina humanitària

Cada any, els desastres naturals maten prop de 100.000 persones i afecten o desplacen 200 milions de persones al món. Molts dels llocs on passen els desastres naturals són totalment inexistents al mapes. Com a conseqüència, la gestió i organització dels primers auxilis és complicada perquè no es disposa de la informació necessària per poder prendre les decisions correctes sobre el terreny. 

La Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) es una ONG que promou projectes humanitaris amb l’ajuda de la cartografia de OpenStreetMap. Entre altres aspectes, HOT s’ocupa de recollir les necessitats de cartografia que es reporten a nivell d’emergències de caràcter humanitari, les classifica segons el nivell de dificultat i/o urgència i publica els detalls perquè qualsevol usuari pugui col·laborar. 

Webinar

Descripció

El webinar que proposem és obert a totes les persones que vulguin participar. Durant el webinar mostrarem com cartografiar a través de OpenStreetMap i concretament, veurem com fer-ho a través d’una tasca asignada, que tingui les necessitats de ser cartografiada en el marc d’una missió humanitària.

Quan

13 de novembre de 2019 a les 15:00h

Presentador

Josep Sitjar, és desenvolupador analista SIG al  Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona i docent del programa de formació online en SIG de UNIGIS Girona.

Inscripció

És necessària inscripció prèvia

La sessió de webinar serà gravada de manera que les persones que no puguin assistir en directe podran veure el vídeo posteriorment.