Activació del recordatori d'usuari i contrasenya

Tots els usuaris de la UdG poden activar el recordatori de contrasenya des de la pàgina de gestió de la identitat personal

Per a activar el recordatori d'usuari o contrasenya haureu de:

  • Disposar d'una adreça de correu externa1 a la Universitat de Girona.
  • Definir un mínim de 5 preguntes personals i les seves respostes2.

1 Si no disposeu de cap adreça de correu externa a la UdG en podeu obtenir una de manera gratuïta a molts llocs web, els més coneguts són: Gmail, AIM Mail, Yahoo MailInbox.com, FastMail, Windows Live Hotmail,...

2 La Universitat de Girona no guardarà en cap fitxer les respostes de les preguntes personals, de cada pregunta només es guarda el text de la pregunta i un valor numèric (hash) obtingut en aplicar complexes fórmules matemàtiques al text de la resposta.