Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

CRACS: Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària

Bases

Congrés CRACS

Llegeix les bases i si t'animes, omple la sol·licitud

Sol·licitud

Ets estudiant de 2n de batxillerat? Participa!

1. Per participar al Congrés CRACS cal ser estudiant de 2n de Batxillerat i haver presentat el treball de recerca durant el curs acadèmic 2019-20.

2. Cal que els participants enregistrin un vídeo per mitjà de qualsevol dispositiu (càmera, mòbil, tauleta...) per explicar el seu Treball de Recerca. (recomanacions )

El vídeo ha de tenir una durada d’un màxim de 2 minuts, ha d’estar gravat en horitzontal i ha d’incloure la informació següent:

  • Nom
  • Títol del treball
  • Centre de Secundària
  • Tutor/s del treball de recerca
  • Motivació personal de l’elecció de la temàtica
  • Objectius de la recerca
  • Antecedents i informació prèvia existent sobre el tema
  • Metodologia de la recerca
  • Resultats obtinguts
  • Conclusions

Els continguts del vídeo han de ser originals i les imatges i la música, si s’escau, han de ser pròpies o d’ús lliure, i els participants hauran de disposar-ne dels dret.

3. La participació al CRACS és individual. En cas de treballs compartits, caldrà enviar un únic vídeo amb la intervenció de tots els participants. En aquest darrer cas, serà obligatòria la participació de tots els integrants en la defensa del treball el dia del Congrés CRACS.

4. La sol·licitud, el vídeo i el treball en pdf s’han d’enviar entre el 16 de gener i el 20 de febrer de 2020, inclosos.

5. El resultat del procés de selecció es publicarà el dia 3 de març de 2020.

6. La selecció es farà d’entre les sol·licituds rebudes que compleixin el que estableixen les bases de participació, i es regirà per l’originalitat, la innovació i l’aportació en la millora del coneixement de la recerca realitzada, així com el rigor en el plantejament de la investigació. També és valorarà la capacitat comunicativa i creativa a l’hora de divulgar el contingut del treball en el vídeo. El tribunal podrà tenir en compte la qualificació obtinguda com a criteri de selecció.

7. Tots els vídeos finalistes es penjaran a la pàgina web del Congrés www.udg.edu/cracs així com al canal de YouTube de la Universitat de Girona, per tal de fer possible la votació del públic.

8. Després de projectar el vídeo cada participant finalista haurà de defensar la seva recerca responent a les preguntes que els formuli un tribunal durant el Congrés CRACS que tindrà lloc el dimecres 25 de març de 2020, durant un màxim de 5 minuts.

9. Els participants podran acompanyar la seva defensa amb suports materials (pòsters, maquetes, ginys,...) que els ajudin a mostrar la seva recerca.

10. S’atorgaran els premis següents:

  • Premi CRACS 2020 (1.500 €)
  • Premi a LA MILLOR DEFENSA (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT HUMANÍSTIC (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT DE LA SALUT (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT SOCIAL (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA DE L’ÀMBIT TECNOLÒGIC (500 €)
  • Premi a LA MILLOR RECERCA EN PERSPECTIVA DE GÈNERE (500 €)
  • Premi al VÍDEO MÉS CREATIU (500 €)
  • Premi al COMPROMÍS SOCIAL (500 €)
  • Premi a l’EMPRENEDORIA (500 €)
  • Premi del PÚBLIC (500 €)
  • Menció especial AL CENTRE EDUCATIU amb més treballs seleccionats pel Congrés

Vegeu el detall de cada premi a l’apartat de Premis.

11. Per tal d’atorgar els premis, el tribunal podrà valorar, a més del vídeo, la memòria del treball de recerca presentada en format pdf.

12. Un mateix treball podrà acumular un màxim de dos premis, dels seleccionats pel tribunal, amb excepció del Premi CRACS 2020, el treball guanyador del qual no podrà aconseguir el de cap més modalitat, excepte el Premi del Públic, atès que no el selecciona el tribunal.

13. Per tal d’obtenir els premis és imprescindible assistir a la jornada i defensar presencialment el treball davant el tribunal.

14. A tots els guanyadors/es se’ls lliurarà un diploma acreditatiu dels premis obtinguts.

15. La dotació econòmica dels premis és per l’import màxim de 7.000 €, anirà amb càrrec a la unitat de despesa 02.79.007, aplicació 481.99 del pressupost de l’exercici de 2020, i s’aplicarà com a descompte a la matrícula 2020-21 de 1r curs de qualsevol estudi impartit a la UdG i dels seus Centres Adscrits en el qual hagin obtingut plaça. Aquest descompte començarà a aplicar-se després de considerar altres bonificacions de les quals pugui ser beneficiari el guanyador/a. En cap cas es podrà superar l’import de matrícula. En el cas dels treballs d’autoria múltiple l’import del premi es repartirà proporcionalment entre els participants.

16. La inscripció al Congrés implica l’acceptació d’aquestes bases.