Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

El crèdit privat entre les classes populars al segle XIV

Tesi doctoral de Lluís Sales Favà: "Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera". Direcció: Dr. Pere Orti Gost. Departament d'Història i Història de l'Art

Es proposa analitzar el crèdit privat estès entre les classes populars al segle XIV i els mecanismes institucionals habilitats pels poders públics per tal de sancionar-lo i, alhora, perseguir la morositat. El cas d'estudi escollit és la baronia de Llagostera, al nord-est de Catalunya, i el període exacte sobre el qual s'ha posat el focus són les dècades centrals de l'esmentada centúria. La base documental principal per a la investigació és la sèrie notarial conservada per aquest territori, i també els registres de la cort del batlle jurisdiccional. La recerca presenta tres grans blocs. En primera instància s'exploren les fonts, fent especial èmfasi en els registres de la cort, que fins avui era un tipus de documentació mal coneguda en el context historiogràfic del medievalisme català. En un segon bloc es presenten els principals productes financers a l'abast de la població del territori, descrivint-ne les formes de registre, els actors implicats, les funcions en l'àmbit de l'economia quotidiana, les durades, o els tipus d'interès. Es reserva un apartat per al crèdit censal, en el qual es defineix com, al llarg del període escollit, desplaçà progressivament antigues tipologies de crèdit, ressituà alguns grups socials en el mercat del diner, i, a la llarga, consolidà una davallada dels tipus d'interès. Per últim, en el tercer bloc de la tesi s'introdueixen els mecanismes coercitius a través dels quals les senyories jurisdiccionals van donar seguretat jurídica al mercat financer. Es descriu l'iter processal que seguien els actors en contenciosos per impagaments, ressaltant d'una banda la capacitat de les corts per deixar espai a la negociació entre els litigants, i de l'altra la notable estandardització dels mecanismes malgrat les clivelles jurisdiccionals del Principat de Catalunya del moment. Així mateix, la recerca reflexiona sobre l'ús que van fer d'aquestes instàncies les senyories alodials en defensa de la seva renda.

Lectura de la tesi: 07/06/2019, Sala de Graus de la Facultat de Lletres

Notícies relacionades