Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Millores en les concentracions de fàrmacs en rius

Tesi doctoral de Vicent Pau Gimeno Melià: "Environmental and socio-economical assessment of measures for the reduction of pharmaceuticals in rivers". Direcció: Dr. LLuís Corominas Tabares i Dr. Joaquim Comas Matas. ICRA i Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Els fàrmacs són substàncies biològicament actives intrínsecament i contaminants de l'aigua molt penetrants que han mostrat efectes perjudicials en organismes aquàtics a concentracions baixes. Legislacions ambientals en Europa i en la resta del món estan començant a regular la presència d'aquests productes en els rius. En conseqüència, alguns països estan començant a planificar i implementar mesures (millores en les EDARs i control de les fonts de la contaminació) per reduir les concentracions de fàrmacs en rius. Els responsables en la presa de decisions utilitzen model per a estimar el destí, l'eliminació i el transport de fàrmacs i per a avaluar l'efectivitat de les mesures orientades a reduir les concentracions d'aquests productes a nivell de conca. Malgrat això, encara existeix molta incertesa al voltant dels processos que descriuen el destí, l'eliminació i el transport de fàrmacs en rius, la qual cosa compromet la presa de decisions. A més, es requereix desenvolupar eines per optimitzar els costos que se'n deriven. Existeix poca informació científica sobre l'efectivitat de les mesures de control de les fonts per a la reducció de les concentracions de fàrmacs a nivell de conca.
L'objectiu d'aquesta tesi és proporcionar eines de modelització als responsables en la presa de decisions per avaluar mesures (millores en les EDARs i control de les fonts de la contaminació) que redueixin les concentracions de fàrmacs en rius. Aquestes eines tenen en compte les incerteses en tot el procés de la presa de decisions.
S'analitzen els factors que influeixen en la selecció de mesures per a la reducció de fàrmacs: la incertesa en les estimacions de les concentracions de fàrmacs, l'establiment de NQAs, la condició hidrològica i el consum de fàrmacs. Per tant, recomanem als responsables en la presa de decisions que segueixin una gestió modulada contra els fàrmacs a nivell de conca, en resposta als factors canviants que influeixen en la selecció de les mesures.

Lectura de la tesi: 21/01/2019, Sala d'actes de l'ICRA

Notícies relacionades