Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Immersió a l'Aigua21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Usos de l'agua   Usos del agua   Water uses (3501MO3080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Medi Hídric   MedioHídrico   Water environment (3501MO3081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes de tractament de l'aigua   Sistemas de tratamiento de aguas   Water treatment systems (3501MO3082)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aigua i innovació   Agua e innovación   water and innovation (3501MO3083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Immersió al Mercat Laboral de l'Aigua15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió empresarial en el sector de l'aigua   Gestión empresarial en el sector del agua   Business management in the water sector (3501MO3090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3501MO3091)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Treball Final de Màster15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball Final de Màster   Trabajo Final de Máster   Master Thesis (3501MO3092)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Especialització en Ciències de l'Aigua9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Sistemes Fluvials   Sistemas Fluviales   Riverine Systems (3501MO3084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes lenítics   Sistemas leníticos   Lentic ecosystems (3501MO3085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Qualitat de l'aigua   Calidad del agua   Water quality (3501MO3086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Especialització en Solucions Tecnològiques9.00 crèdits