Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica

En el món actual, en què les tecnologies de la informació i la comunicació són cada vegada més importants, els enginyers informàtics esdevenen una peça clau de les empreses. La seva implicació en l’estructura organitzativa, productiva, comercial, etc., de les empreses permet a aquestes augmentar la seva competitivitat i millorar la qualitat dels seus productes i serveis.
El màster en Enginyeria Informàtica respon a la creixent demanda, per part de les empreses, d’enginyers informàtics capaços de desenvolupar i dirigir projectes, i de treballar en equips multidisciplinars. Està especialment enfocat a completar la formació dels graduats en Enginyeria Informàtica i dels enginyers tècnics en Informàtica de Gestió i en Informàtica de Sistemes.