Màster en Promoció de la Salut

Dades generals

Nom del màster
Màster en Promoció de la Salut
Àmbit
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Tipus
Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Facultat d’Infermeria

Secretaria acadèmica
Facultat d'Infermeria
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Període lectiu: semestral (d’octubre a juny). Horari: dijous, de 16 h a 20 h, i divendres, de 9.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 19.00 h. Més informació

Règim i modalitat
Temps complet
Idiomes d'impartició

Català: 70 %; castellà: 20 %; anglès: 10 %

Nombre màxim de places
25
Preu

Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació

Web
http://www.udg.edu/masterpromociosalut