Màster en Biomolecular i Biomedicina

Pràctiques

Realització de les hores pràctiques corresponents a mòdul pràctic i TFM

Per la realització de les hores pràctiques corresponents a TFM i/o Mòdul Pràctic cal que accediu a la plataforma de pràctiques que trobareu en el següent enllaç.

Procediment

 • Entrar a la plataforma per validar el curriculum.
 • Apuntar-se a les ofertes de la plataforma  (màxim 5 prioritzant per ordre de preferència).
  L'empresa farà la selecció i rebreu un email amb la confirmació de l'assignació de la plaça i podran recollir el conveni a secretaria de Ciències.
 • La facultat haurà revisat el document, n’imprimirà tres còpies i l'haureu de recollir i porta a signar pel tutor de l'empresa, tutor acadèmic (coordinador del màster).
 • Es registra el conveni (cada part es queda amb una còpia d’aquest).

El mòdul pràctic és avaluat pel tutor usant la rúbrica que trobareu en aquest enllaç.

La normativa de TFM, inclosa la rúbrica d'avaluació, la trobareu en aquest enllaç

(Més informació sobre el TFM a l'apartat "Treball de recerca, projectes")

VISIÓ GENERAL DE LES LÍNIES DE RECERCA DELS DIFERENTS LABORATORI ON S'OFERTEN PLACES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DE TFM i/o MÓDUL PRÀCTIC.

Laboratori de Microbiologia (ICRA)
 • Detecció de gens de resistència a antibiòtics en la fracció d'ADN viral en mostres d'efluents hospitalaris.
Qualitat de l'Aigua i Diversitat Microbiana (ICRA)
 • Dinàmica estacional i diversitat de MCG archae en un llac càrstic
Grup d'Ecologia Microbiana Molecular (Biologia)
 • Anàlisi transcriptòmica de C- Ijungdahlii i C. carboxidivorans en condicions d'electrosíntesi 
Bioquímica del Càncer (Biologia)
 • Noves estratègies en el tractament antitumoral
 • Anàlisi de la glicosilació anòmala en Mucines associada al càncer de pàncrees
Laboratori del Suro (Biologia)
 • Anàlisi de la regulació del gen StNAC103a través d'hormones vegetals.
Laboratori d'Ictiologia Genètica (Biologia) 
 • Familiar structure analysis by high throughput SNP genotyping in Atlantic Bluefin tuna. 
Biotecnologia de la reproducció animal i humana (Technosperm) (Biologia) 
 • Efecte de la intoxicació aguda i crònica per nitrils sobre l'activitat gonadal de rosegadors.
 • Determinació de la presència de Lactobacillus sp en fluid uterí de femelles de ruc català (Equus asinus asinus)
 • Estudi en porcí de lar esistència espermàtica a 5ºC en relació a una exposició prèvia a 17ºC
Neurobiologia cel·lular (Biologia)
 • Modulació per AEIC de BDNF i marcadors neurogènesi en àrees cerebrals relacionades amb l'aprenentatge i memòria
 • Estudi de marcadors de neurogènesi i gliogènesi en rates sotmeses a EIC
Microbiologia Clínica i Malalties infeccioses (Biologia)
 • Cerca d'elements genètics implicats en el patrotip AIEC associat amb la malatia de Crohn.
Enginyeria de Proteïnes (Biologia)
 • Disseny de ribonucleases citotòxiques selectives per a turmos que expressen Her-2.
 • Studies of the molecular determinants responsible of the aggregation of TDP-43
 • Redisseny de Ribonucleases antitumorals per augmentar la seva mitja in vivo
Grup de recerca NEOMA (Medicina)
 • Estudi de les proteïnes d'adhesió implicades en processos de degeneració i reparació sinàptica en vestibular en models animals
 • Estudi dels mecanismes moleculars del sistema de senyalització de BDNF implicats en processos de degeneració i reparació sinàptica vestibular en models animals
 • Efecte protector del neuropèptid PACAP en la degeneració de neurones estriatals que es dóna a la malatia de Huntington
Grupd e Nutrició, Eumetabolisme i Salut (IDIBGi)
 • Estudi de la implicació del metabolisme del sulfur en la fisiologia del teixit adipós
 • Genètica del taste receptor, type 3, member 38 (TAS2R38) en relació als trastorns de la conducta alimentària, la obesitat i l'anorèxia nerviosa
Grup d'Epidemiologia Descriptiva Genètica i Càncer (Institut català d'Oncologia)
 • Care patterns and factors associated with aging on survival of chronic lymphocytic leukemia.
 • Population-based assessment of the conformity to breast cancer clinical practice guidelines and adherence to oral to oral endocrine therapy
Centre de Genètica Cardiovascular (IDIGBI)
 • Regulació del tràfic intracel·lular de les usbunitats B1 i B2 del canal de sodi depenent del voltatge.
 • Regulació de l'expressió i funció del canal de sodi cardíac
 • Estudis funcionals de canals iònics rellevants en la fisiologia cardíaca
Laboratori R+D (ZOETIS Manufacturing & Research Olot, S.L.)
 • Vectors vírics com a vacunes de segona generació
Laboratori R+D (Vall d'Hebron)
 • Anàlisi d'indicadors bacterians de malaltia intestianl per Q-PCR
Laboratori de Proteòmica (Vall d'Hebron)
 • Anàlisi proteòmica per la cerca i validació de biomarcadors en càncer

Departament de Genètica (Vall d'Hebron)
 • Millora de tècniques de diagnòstic molecular
IRTA Monells (IRTA)
 • Productes segurs i de qualitat. La importància de l'envasat actiu antimicrobià en els aliments.

Aquesta oferta variarà segons les línies de recerca que es treballin en el curs acadèmic corresponent, podent ampliar-se a grups de recerca que no consten en aquest llistat.