Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Biologia molecular i Biomedicina

Accés, admissió i matrícula

Requisits de titulació prèvia

Acreditar estar en possessió del títol oficial de graduat o llicenciat, amb preferència en disciplines de Biologia i Medicina. Principalment referit a les següents titulacions:

 • Grau o llicenciatura en Biologia 
 • Grau o llicenciatura en Medicina 
 • Grau o llicenciatura en Biotecnologia
 • Grau o llicenciatura en Bioquímica 
 • Grau o llicenciatura en Microbiologia 
 • Grau o llicenciatura en Genètica
 • Grau o llicenciatura en Química

En el cas de titulacions procedents d'altres àmbits amb acreditació prèvia de grau, Enginyeria, Arquitectura, així com amb títols de diplomatura, Enginyeria Tècnica i Arquitectura Tècnica, l'admissió estarà condicionada al que determini per a cada cas la universitat. Així mateix, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats de les ensenyances cursades i els previstos en el pla d'estudis de la titulació de màster sol·licitat, la UdG podrà exigir formació addicional a les persones que pretenen accedir al màster. Per cada cas particular i en funció de la formació rebuda pel candidat, la comissió d'admissió definirà els cursos de grau necessaris per a l'adequació curricular. En qualsevol cas, aquests cursos es triaran a partir de l'oferta dels programes de grau de la Universitat de Girona.

Requisit de llengua:

Acreditar un nivell B1 d’anglès o equivalent, i s’exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l’expedient. Les vies per acreditar el nivell d'anglès es poden consultar en aquest enllaç. En cas de dubte, podeu fer arribar el vostre certificat a masters@udg.edu.

Admissió i matrícula

Per accedir al màster cal que, en primer lloc, feu la Preinscripció Universitària.

Una vegada realitzada la preinscripció, el Consell d'admissió del màster valorarà les sol·licituds prioritzant-les segons els criteris següents: 

 1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de l’estudi a la universitat d’origen.
 2. Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’altres formacions complementàries de camps afins als continguts del màster.
 3. Experiència laboral en àmbits temàtics del màster, amb certificació de l’empresa on consti el temps i les tasques desenvolupades. Experiència en el camp de la recerca, concretada en estades a centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster.
 4. Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau.
 5. Entrevista amb el director o directora del màster.