Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació

Accés a programes de doctorat