Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Sortides professionals

Pel que fa a la formació d’experts en l’àmbit de la lliure professió, el títol ha de permetre:

  • Garantir que el personal de les empreses de consultoria duguin a terme el seu treball de forma rigorosa, amb l’objectiu d’implementar estratègies territorials i ambientals que siguin efectives alhora per al sector privat i per a l’interès general de la comunitat.
  • Formar professionals d’alt nivell per a la definició de polítiques i per a la realització de plans en les diferents escales de l’administració.
  • Preparar professionals per a la presa de decisions en llocs d’alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions públiques.
  • Formar en l’aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament i la gestió efectiva de les activitats en el territori.

Pel que fa a la formació d’experts en l’àmbit de la recerca, el títol ha de permetre:

  • Facilitar el desenvolupament de tesis doctorals com a fonament d’una completa inserció de l’activitat en la dinàmica universitària i com a base de la innovació en l’àmbit de la formació.
  • Formar investigadors capaços de fer recerca avançada en el marc de les institucions universitàries i en altres institucions de recerca en diferents països.