Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge9.00 crèdits

Tècniques per a la planificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de SIGFundamentos de SIGFundamentals of GIS (3501MO2777)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ampliacions SIG a l'anàlisi ambientalAmpliaciones SIG al análisis ambientalGIS extensions to Environmental Analysis (3501MO2778)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Laboratori, projectació i gestió del medi ambient9.00 crèdits

Taller de planificació ambiental i del paisatge6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Taller de Planificació ambiental i del paisatgeTaller de Planificación ambiental y del paisajeWorkshop on environment and landscape planning (3501MO2782)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Polítiques urbanes i canvi ambiental18.00 crèdits

Projectació i gestió del territori12.00 crèdits

Pràctiques professionals12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externesPrácticas externas Professional training works (3501MO2894)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Treball final de màster18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de màster Trabajo final de másterMaster’s thesis (3501MO2895)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Medi ambient, infraestructures i urbanisme30.00 crèdits

Planejament i polítiques ambientals: disseny i implementació30.00 crèdits

Projectes i polítiques per al paisatge30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Planificació i polítiques pel paisatgePlanificación y políticas del paisajePlanning and policies for the landscape (3501MO2888)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny del paisatgeDiseño del paisaje Landscape design (3501MO2889)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Processos i sistemes per a l’ajuda a prendre decisionsProcesos y sistemas para la ayuda en la toma de decisionesDecision making proceses and systems (3501MO2890)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Ecologia urbana Ecología urbana Urban ecology (3501MO2891)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny urbà Diseño urbano Urban design (3501MO2892)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Arqueologia del paisatgeArqueología del paisajeLandscape archeology (3501MO2893)

OPOptativa 2.00 SSemestral