Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge9.00 crèdits

Tècniques per a la planificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de SIG   Fundamentos de SIG   Fundamentals of GIS (3501MO2777)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ampliacions SIG a l'anàlisi ambiental   Ampliaciones SIG al análisis ambiental   GIS extensions to Environmental Analysis (3501MO2778)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Laboratori, projectació i gestió del medi ambient9.00 crèdits

Taller de planificació ambiental i del paisatge6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Taller de Planificació ambiental i del paisatge   Taller de Planificación ambiental y del paisaje   Workshop on environment and landscape planning (3501MO2782)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Polítiques urbanes i canvi ambiental18.00 crèdits

Projectació i gestió del territori12.00 crèdits

Pràctiques professionals12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes   Prácticas externas   Professional training works (3501MO2894)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Treball final de màster18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de màster   Trabajo final de máster   Master’s thesis (3501MO2895)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Medi ambient, infraestructures i urbanisme30.00 crèdits

Planejament i polítiques ambientals: disseny i implementació30.00 crèdits

Projectes i polítiques per al paisatge30.00 crèdits