Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Ajuts Banc Santander

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants titulats pel sistema universitari espanyol

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria.

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació80 ajuts d'un import màxim de l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 4 de juny fins al 28 de juny de 2019 a les 23:59.

Requisits:

  • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat que pertanyi al sistema universitari espanyol i ser resident a la Unió Europea.
  • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
  • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
  • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida.*
  • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.

    * Els estudiants amb qualificacions pendents que compleixin la resta de condicions podran ser declarats admesos, condicionats a l'acreditació de les qualificacions definitives, que necessàriament haurà de tenir lloc abans del 17 de setembre de 2019

Formulari de sol·licitud 

Resolució i convocatòria 

Notícies relacionades