Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Premi “Rafel Llussà” 2018

Premi a treballs finals del màster del màster en Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge

Article 1 (objecte i finalitat de l’anunci)

El màster en “Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge” va crear l’any 2016 el premi “Rafel Llussà”. S’assignarà un premi de 1000€ i dos premis de 500€ per treballs finals del màster presentats dins del programa del Màster en Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge durant els anys 2017 i 2018.

Rafel Llussà Torra (1957-2014), director del departament de Geografia a la Universitat de Girona, va tenir un rol fonamental en l’aprovació del Màster en Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge. Doctorat en geografia, el seus interessos acadèmics giraven inicialment entorn als temes del desenvolupament territorial i la industrialització, mentre que en els darrers anys, a les teories econòmiques entorn a la sostenibilitat. Però els interessos, activitats i contribuïts de Rafel Llussà anaren més enllà de la seva vida acadèmica. A la seva Manresa natal deixà una contribució important en la formació dels primers ajuntaments democràtics, així com en la construcció del catalanisme progressista. Successivament, a la ciutat de Barcelona, participà intensament i amb responsabilitats als projecte olímpic. Tota la seva tasca professional i acadèmica es recolzà en unes sòlides conviccions ètiques que el guiaren i feren una persona de gran honestedat i dedicació al treball.

 

Article 2 (persones que poden concórrer a l’anunci)

Poden participar en la convocatòria només els titulats del Màster en Planificació i Polítiques per les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, que hagin defensat el treball en els anys 2017 i 2018.

 

Article 3 (premi)

El premi s’assignarà a judici inapel·lable d’un jurat compost per un representant de cada una de les universitats consorciades del Màster: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lisboa, Universitat de Sassari-Alghero i Universitat IUAV de Venècia.

Els treballs poden ser realitzats en llengua catalana, anglesa, italiana, portuguesa o castellana.

El premi consisteix en un premi de 1000€ i dos premis de 500€.

 

Article 4 (documentació a presentar)

Les candidatures han d’anar acompanyades de:

  • Dades personals i de contacte del candidat/a
  • Una còpia del document vàlid d’identitat
  • Una còpia del certificat del títol (amb notes i assignatures realitzades)
  • Un CV
  • Una còpia digital del treball final

 

Article 5 (presentacions de les candidatures)

Les candidatures hauran d’enviar un correu mail, escrivint a l’assumpte “Premi Rafel Llussà 2018”, fins al 15/01/2019, a la direcció: ppcel@iuav.it

 

Article 6 (tutela de la privacitat)

Tots els participants autoritzen al jurat del Premi al tractament de les dades personals, segons l’article 13 del DL 196/2003 i les successives modificacions, limitat a l’objecte de la convocatòria. Les dades personals aportades pels candidats seran tractats, amb les finalitat dels procediments administratius associats i a la publicitat i divulgació de la iniciativa i les activitats desenvolupades, al respecte del DL 196/2003.

 

Article 7 (comunicació dels guanyadors)

La comunicació del veredicte serà publicat abans del 15 de juny del 2019, al web del màster.

 

Article 8 (informació sobre la convocatòria)

Per més informació sobre la convocatòria, contactar amb la secretaria del concurs a la direcció mail: ppcel@iuav.it