Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Accés, admissió i matrícula

Segons el conveni firmat per totes les universitats participants en la realització del màster, aquest màster està pensat per a llicenciats o graduats en els camps d’ordenació del territori, planejament urbà, arquitectura, geografia, ciències ambientals, turisme, economia o altres matèries afins en els àmbits de les ciències socials o humanes.

Cada sol licitud serà valorada pels membres del Consell Acadèmic del Màster, tal com estableix l’esmentat conveni.

Accés a la preinscripció