Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni cultural i en Patrimoni Natural)

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Bases conceptuals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques (3501MO2939)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Paisatges culturals (3501MO2940)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de les organitzacions patrimonials (3501MO2941)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Instruments15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Legislació. Instruments normatius del Patrimoni Cultural i Natural. Institucions. (3501MO2942)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públics (3501MO2943)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació (3501MO2944)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió econòmica i de recursos humans de les organitzacions del Patrimoni natural i cultural (3501MO2945)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mòduls Especialitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques (3501MO2950)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions del Patrimoni (3501MO2951)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museus i Museologia (3501MO2952)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

El mercat de l'art i dels bens culturals (3501MO2953)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història del patrimoni i patrimoni de la història (3501MO2954)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

La feina de conservador (3501MO2955)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Restauració i conservació preventiva (3501MO2956)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museografia i exposicions (3501MO2957)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Difusió, didàctica i mediació cultural (3501MO2958)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i noves tecnologies (3501MO2959)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies) (3501MO2960)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Memòria del paisatge (3501MO2961)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni literari (3501MO2962)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni immaterial, intangible (3501MO2963)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimonialització de l'arqueologia (3501MO2964)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic terrestre (3501MO2965)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni Faunístic Terrestre (3501MO2966)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic i geodiversitat (3501MO2967)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic d'aigües continentals (3501MO2970)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic d'aigües continentals (3501MO2971)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'aigua com element patrimonial (3501MO2972)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural de les aigües continentals (3501MO2973)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals II (3501MO2974)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni botànic marí (3501MO2975)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic marí (3501MO2976)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni geològic de la zona costera i litoral (3501MO2977)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural marí (3501MO2978)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals III (3501MO2979)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Usos15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Patrimoni i turisme (3501MO2947)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i educació (3501MO2948)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Arquitectura de les infraestructures patrimonials. Arquitectura i paisatge (3501MO2949)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'empresa15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques d'empresa (3501MO2980)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Treball Final de Màster15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de màster (3501MO2981)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Mòduls Especialitat15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques (3501MO2950)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions del Patrimoni (3501MO2951)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museus i Museologia (3501MO2952)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

El mercat de l'art i dels bens culturals (3501MO2953)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història del patrimoni i patrimoni de la història (3501MO2954)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

La feina de conservador (3501MO2955)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Restauració i conservació preventiva (3501MO2956)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museografia i exposicions (3501MO2957)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Difusió, didàctica i mediació cultural (3501MO2958)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i noves tecnologies (3501MO2959)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies) (3501MO2960)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Memòria del paisatge (3501MO2961)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni literari (3501MO2962)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni immaterial, intangible (3501MO2963)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimonialització de l'arqueologia (3501MO2964)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic terrestre (3501MO2965)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni Faunístic Terrestre (3501MO2966)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic i geodiversitat (3501MO2967)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic d'aigües continentals (3501MO2970)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic d'aigües continentals (3501MO2971)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'aigua com element patrimonial (3501MO2972)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural de les aigües continentals (3501MO2973)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals II (3501MO2974)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni botànic marí (3501MO2975)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic marí (3501MO2976)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni geològic de la zona costera i litoral (3501MO2977)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural marí (3501MO2978)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals III (3501MO2979)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 3 dels requisits següents

Institucions15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques (3501MO2950)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions del Patrimoni (3501MO2951)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museus i Museologia (3501MO2952)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

El mercat de l'art i dels bens culturals (3501MO2953)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història del patrimoni i patrimoni de la història (3501MO2954)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió i investigació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

La feina de conservador (3501MO2955)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Restauració i conservació preventiva (3501MO2956)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museografia i exposicions (3501MO2957)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Difusió, didàctica i mediació cultural (3501MO2958)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i noves tecnologies (3501MO2959)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Visions i Tipologies15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies) (3501MO2960)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Memòria del paisatge (3501MO2961)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni literari (3501MO2962)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni immaterial, intangible (3501MO2963)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimonialització de l'arqueologia (3501MO2964)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Valorització del Patrimoni Natural dels Ecosistemes Terrestres15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni botànic terrestre (3501MO2965)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni Faunístic Terrestre (3501MO2966)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic i geodiversitat (3501MO2967)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Valorització del Patrimoni Naturals dels Ecosistemes Aquàtics Continentals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni botànic d'aigües continentals (3501MO2970)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic d'aigües continentals (3501MO2971)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'aigua com element patrimonial (3501MO2972)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural de les aigües continentals (3501MO2973)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals II (3501MO2974)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Valorització del Patrimoni Natural dels Ecosistemes Marins15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni botànic marí (3501MO2975)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic marí (3501MO2976)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni geològic de la zona costera i litoral (3501MO2977)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural marí (3501MO2978)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals III (3501MO2979)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Segon curs