Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni cultural i en Patrimoni Natural)

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Bases conceptuals15.00 crèdits

Instruments15.00 crèdits

Mòduls Especialitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques   Patrimonio cultural: debates y perspectivas críticas   Cultural Heritage: debates and critical perspectives (3501MO2950)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions del Patrimoni   Instituciones del Patrimonio   Heritage Institutions (3501MO2951)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museus i Museologia   Museos y Museología   Museums and Museology (3501MO2952)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

El mercat de l'art i dels bens culturals   El mercado del arte y los bienes culturales   The art market and cultural goods (3501MO2953)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història del patrimoni i patrimoni de la història   Historia del patrimonio y patrimonio de la historia   History of the heritage and historical heritage (3501MO2954)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

La feina de conservador   La tarea del conservador   The curator work (3501MO2955)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Restauració i conservació preventiva   Restauración y conservación preventiva   Restoration and preventive conservation (3501MO2956)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museografia i exposicions   Museografía y exposiciones   Museographt and exhibitions (3501MO2957)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Difusió, didàctica i mediació cultural   Difusión, didáctica y mediación cultural   Dissemination, education and cultural mediation (3501MO2958)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i noves tecnologies   Patrimonio y nuevas tecnologías   Heritage and technologies (3501MO2959)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies)   Salvaguardia y destrucción (de la antigüedad a nuestros días)   Safeguard and destruction (from antiquity to the present) (3501MO2960)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Memòria del paisatge   Memoria del paisaje   Landscape memory (3501MO2961)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni literari   Patrimonio literario   Literary heritage (3501MO2962)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni immaterial, intangible   Patrimonio inmaterial, intangible   Immaterial heritage, intangible (3501MO2963)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimonialització de l'arqueologia   Patrimonialización de la arqueología   Patrimonialization of archaeology (3501MO2964)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic terrestre   Patrimonio botánico terrestre   Terrestrial botanic heritage (3501MO2965)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni Faunístic Terrestre   Patrimonio Faunístico Terrestre   Terrestrial Animal Heritage (3501MO2966)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic i geodiversitat   Patrimonio geológico y geodiversidad   Geologic heritage and geodiversity (3501MO2967)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural terrestre   Amenazas para el patrimonio natural terrestre   Threats to the terrestrial natural heritage (3501MO2968)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals I   Prácticas intensivas y transversales I   Integrated and intensive practices I (3501MO2969)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic d'aigües continentals   Patrimonio botánico de aguas continentales   Inland waters botanic heritage (3501MO2970)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic d'aigües continentals   Patrimonio faunístico de aguas continentales   Inland waters faunistic heritage (3501MO2971)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'aigua com element patrimonial   El agua como elemento patrimonial   Water as a natural heritage element (3501MO2972)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural de les aigües continentals   Amenazas para el patrimonio natural de aguas continentales   Threats to the natural heritage of inland waters (3501MO2973)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals II   Prácticas intensivas y transversales II   Integrated and intensive practices II (3501MO2974)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni botànic marí   Patrimonio botánico marino   Marine botanic heritage (3501MO2975)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni faunístic marí   Patrimonio faunístico marino   Marine zoologic heritage (3501MO2976)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic de la zona costera i litoral   Patrimonio geológico de la zona costera y litoral   Geologic heritage in coastal and littoral areas (3501MO2977)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural marí   Amenazas para el patrimonio natural marino   Threats to the marine natural heritage (3501MO2978)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals III   Prácticas intensivas y transversales III   Integrated and intensive practices III (3501MO2979)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Usos15.00 crèdits

Pràctiques d'empresa15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques d'empresa   Prácticas de empresa   Business practices (3501MO2980)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Treball Final de Màster15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de màster   Trabajo final de máster   Master thesis (3501MO2981)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Mòduls Especialitat15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques   Patrimonio cultural: debates y perspectivas críticas   Cultural Heritage: debates and critical perspectives (3501MO2950)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions del Patrimoni   Instituciones del Patrimonio   Heritage Institutions (3501MO2951)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museus i Museologia   Museos y Museología   Museums and Museology (3501MO2952)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

El mercat de l'art i dels bens culturals   El mercado del arte y los bienes culturales   The art market and cultural goods (3501MO2953)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història del patrimoni i patrimoni de la història   Historia del patrimonio y patrimonio de la historia   History of the heritage and historical heritage (3501MO2954)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

La feina de conservador   La tarea del conservador   The curator work (3501MO2955)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Restauració i conservació preventiva   Restauración y conservación preventiva   Restoration and preventive conservation (3501MO2956)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Museografia i exposicions   Museografía y exposiciones   Museographt and exhibitions (3501MO2957)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Difusió, didàctica i mediació cultural   Difusión, didáctica y mediación cultural   Dissemination, education and cultural mediation (3501MO2958)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni i noves tecnologies   Patrimonio y nuevas tecnologías   Heritage and technologies (3501MO2959)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies)   Salvaguardia y destrucción (de la antigüedad a nuestros días)   Safeguard and destruction (from antiquity to the present) (3501MO2960)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Memòria del paisatge   Memoria del paisaje   Landscape memory (3501MO2961)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni literari   Patrimonio literario   Literary heritage (3501MO2962)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni immaterial, intangible   Patrimonio inmaterial, intangible   Immaterial heritage, intangible (3501MO2963)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimonialització de l'arqueologia   Patrimonialización de la arqueología   Patrimonialization of archaeology (3501MO2964)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic terrestre   Patrimonio botánico terrestre   Terrestrial botanic heritage (3501MO2965)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni Faunístic Terrestre   Patrimonio Faunístico Terrestre   Terrestrial Animal Heritage (3501MO2966)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic i geodiversitat   Patrimonio geológico y geodiversidad   Geologic heritage and geodiversity (3501MO2967)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural terrestre   Amenazas para el patrimonio natural terrestre   Threats to the terrestrial natural heritage (3501MO2968)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals I   Prácticas intensivas y transversales I   Integrated and intensive practices I (3501MO2969)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni botànic d'aigües continentals   Patrimonio botánico de aguas continentales   Inland waters botanic heritage (3501MO2970)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni faunístic d'aigües continentals   Patrimonio faunístico de aguas continentales   Inland waters faunistic heritage (3501MO2971)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'aigua com element patrimonial   El agua como elemento patrimonial   Water as a natural heritage element (3501MO2972)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amenaces pel patrimoni natural de les aigües continentals   Amenazas para el patrimonio natural de aguas continentales   Threats to the natural heritage of inland waters (3501MO2973)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques intensives i transversals II   Prácticas intensivas y transversales II   Integrated and intensive practices II (3501MO2974)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patrimoni botànic marí   Patrimonio botánico marino   Marine botanic heritage (3501MO2975)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni faunístic marí   Patrimonio faunístico marino   Marine zoologic heritage (3501MO2976)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Patrimoni geològic de la zona costera i litoral   Patrimonio geológico de la zona costera y litoral   Geologic heritage in coastal and littoral areas (3501MO2977)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Amenaces pel patrimoni natural marí   Amenazas para el patrimonio natural marino   Threats to the marine natural heritage (3501MO2978)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Pràctiques intensives i transversals III   Prácticas intensivas y transversales III   Integrated and intensive practices III (3501MO2979)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Cal superar 3 dels mòduls següents

Institucions15.00 crèdits

Gestió i investigació15.00 crèdits

Visions i Tipologies15.00 crèdits

Valorització del Patrimoni Natural dels Ecosistemes Terrestres15.00 crèdits

Valorització del Patrimoni Naturals dels Ecosistemes Aquàtics Continentals15.00 crèdits

Valorització del Patrimoni Natural dels Ecosistemes Marins15.00 crèdits

Segon curs