Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màsters oficials: Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Verificació

Seguiment

Acreditació

Informació General

Consulta
Pla d'estudis
Descobreix
Pla de millora
Indicadors