Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Objectius i competències

Objectius formatius de les pràctiques

Les pràctiques professionals i/o de recerca supervisades estan concebudes com el marc d'immersió de l'alumne en la realitat professional de les organitzacions (administracions públiques, empreses privades o entitats del tercer sector) o grups de recerca, en les quals posar en pràctica, actuant com un professional en formació i amb la supervisió adequada, els coneixements i competències adquirides durant la formació teoricopràctica del grau i del postgrau. Les pràctiques professionals supervisades es realitzaran sota la tutela de professionals amb l'acreditació corresponent, prèviament determinada pel Consell de Màster.

Competències que adquireix l'estudiant amb les pràctiques

  • Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
  • Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge i els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i el desenvolupament professional estratègic.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Mostrar les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
  • Dissenyar i desenvolupar propostes creatives i innovadores i avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
  • Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Altres competències específiques que l'estudiant adquireixi depenen de l'itinerari escollit i de l'àmbit d'especialització del centre o centres on porti a terme les pràctiques, prèviament pactades en el pla d'activitats a desenvolupar per l'estudiant. Aquest pla d'activitats haurà de contemplar les competències del màster consensuades entre l'estudiant, el centre de pràctiques i el tutor responsable de la universitat i serà signat per les tres parts a l'inici del mòdul, juntament amb un document de confidencialitat i compromís.