Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Dades generals

Nom del màster
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Àmbit
Educació i Psicologia
Tipus
Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Facultat d’Educació i Psicologia

Secretaria acadèmica
Facultat d'Educació i Psicologia
Durada

90 ECTS; dos semestres docents i un tercer de pràctiques professionals o de recerca

Calendari i horari

D’octubre a juny. Horari: tardes, de 17 h a 21 h.

Règim i modalitat
Temps complet
Idiomes d'impartició

Català, castellà i anglès. La llengua d’impartició s’adaptarà per els estudiants iberoamericans.

Nombre màxim de places
30
Preu

Preinscripció: 30,21 euros. Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit).  Més informació

Web
http://www.udg.edu/mastertreball