Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Sortides professionals

Aquest màster ofereix la formació per a treballar de manera regulada com a psicòleg general sanitari. Alguns exemples de les activitats professionals pròpies del psicòleg general sanitari són: consultes i centres assistencials privats, centres o institucions que desenvolupen programes de prevenció de trastorns mentals, de promoció de la salut o d’atenció a la discapacitat, centres de rehabilitació de persones amb problemes de salut o discapacitat, centres de desenvolupament infantil i intervenció primerenca, centres d’atenció a les persones amb problemes de drogodependència, centres que realitzin programes de prevenció, suport o intervenció amb famílies en situació de risc i/o assistència al menor, residències de persones grans o institucions penitenciàries, entre d’altres.

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com l’exigència de complements de formació específics.