Màster en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

P-Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària (3501MO2584)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Avaluació i diagnòstic en Psicologia de la Salut. Intervenció. Entrenaments en Habilitats bàsiques42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

P-Models i tècniques avançades en avaluació i diagnòstic en Psicologia de la salut (3501MO2586)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 1 (3501MO2590)

OBObligatòria 4.50 SSemestral

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 2 (3501MO2592)

OBObligatòria 4.50 SSemestral

P-Intervenció en salut mental infanto-juvenil (3501MO2594)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

P-Intervenció en salut mental en adults i persones grans (3501MO2596)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

P-Intervenció neuropsicològica (3501MO2598)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

P-Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual (3501MO2600)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

P-Investigació en salut i qualitat de vida (3501MO2602)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques externes12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Pràctiques externes18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Treball fi de Màster12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Distribució de les assignatures

MÒDUL I ASSIGNATURES

Crèdits
ECTS

 

Crèdits
ECTS

1r curs 1r semestre

2n curs 1r semestre

Mòdul Bàsic

 

 

6

Fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària

6

 

 

Mòdul específic

 

 

42

Models i tècniques avançades en avaluació i diagnosi en psicologia de la salut

6

 

 

Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari

6

 

 

Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut I

4.5

 

 

Promoció, prevenció i intervenció en psicologia de la salut II

4.5

 

 

Intervenció neuropsicològica

3

 

 

1r curs 2n semestre

 

 

 

Intervenció en salut mental infantil i juvenil

6

 

 

Intervenció en salut mental en adults i persones grans

6

 

 

Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual

3

 

 

Recerca en salut i qualitat de vida

3

 

 

Mòdul pràctiques

 

 

30

Pràctiques externes 1

12

Pràctiques externes 2

18

Mòdul Treball Final de Màster

 

 

12

 

 

Treball final

12