Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Calendari i horari

Versió presencial

calendari MPGS 2018-19

Versió on-line

El dia d'inici del Màster en versión on-line és la primera quinzena d'octubre. El calendari i la organització de la docència del Màster en la seva versió on-line es poden consultar un cop l'alumne hagi estat admès i tingui accés al campus virtual de la UOC.