Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Calendari i horari

Versió presencial

Versió en línia

El dia d'inici del màster en versió en línia és la primera quinzena d'octubre. El calendari i l’organització de la docència del màster en la seva versió en línia es poden consultar un cop l'alumne hagi estat admès i tingui accés al campus virtual de la UOC.