Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Psicologia General Sanitària

Accés, admissió i matrícula

Període únic de Preinscripció: del 3 de febrer de 2020 al 17 de juliol de 2020  

 • Assignació de places provisional i obertura del període de reclamació: del 24 al 28 de juliol de 2020 
 • Resolució final i publicació definitiva de les places: 31 de juliol de 2020 

Inici període matrícula: en breu

Requisits d'accés

 1. Disposar del títol de graduat/ada o llicenciat/ada en Psicologia.
 2. creditar 90 ECTS d’orientació específicament sanitària.
  Els criteris per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del màster es poden consultar a l’enllaç següent.
  En el cas que els estudiants no compleixin aquest requisit hauran de realitzar els complements de formació necessaris per poder garantir els 90 crèdits de formació en psicologia sanitària. (complements de formació consultables en aquest enllaç).  Aquesta formació inclourà al menys 100 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus) de caràcter pràctic en l’àmbit sanitari.
 3. D'acord amb els requeriments dels estudis de Grau en Psicologia, on l'adquisició de coneixements de llengua anglesa és una competència en la qual es diposita especial èmfasi, els alumnes, per poder accedir al màster, hauran d'acreditar un nivell mínim d'anglès B1 utilitzant el Common European Framework of Reference for Languages.

Per accedir al màster cal que, en primer lloc, feu la Preinscripció Universitària.

Una vegada comprovada la documentació presentada i validat que compliu els requisits d'accés, el Consell d'admissió del màster valorarà les sol·licituds prioritzant-les segons els criteris següents: 

Criteris de selecció de l'alumnat

La selecció dels aspirants, que serà realitzada pel Consell del Màster una vegada hagin complert els criteris d'accés, sempre que el nombre de places sigui menor que el de sol·licituds, considerarà com a criteris de selecció:

 1. Nota mitjana en l'expedient acadèmic (valorat de 0-10) fins a un 70%.
 2. Formació de postgrau universitari: Màster, Diploma de postgrau i doctorat en l'àmbit de la Psicologia Clínica i de la Salut (valorat de 0-10) fins a un 15%, repartint aquesta puntuació de la següent manera:
  Màster oficial: fins a 7 punts
  Màster Títol propi: fins a 5 punts.
  Diploma de postgrau: fins a 3 punts.
  Doctorat: fins a 10 punts.
 3. Experiència professional en l'àmbit de la Psicologia Clínica i de la Salut (valorat de 0-10) fins a un 15%. S'atorgarà 1 punt per cada any d'activitat professional demostrable (alta en règim d'autònoms, contracte, nòmina, etc.).

 

Segons l'Ordre ECD / 1070/2013, de 12 de juny, als alumnes matriculats en el màster que hagin superat el primer any de formació al qual s'accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l'accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se'ls reconeixerà els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguin pendents de realitzar.