Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster en Psicologia Sanitària

Màster interuniversitari en Psicologia General Sanitària

El màster té com a objectiu principal preparar als estudiants com a psicòlegs de l’àmbit de la salut i habilitar-los per l’exercici regulat de la professió reconeguda com a Psicòleg General Sanitari. El títol permet exercir l’activitat professional per compte pròpia (i registrar el centre de psicologia com a centre sanitari) o aliena. Entre les activitats professionals del psicòleg general sanitari figuren la de realitzar avaluacions i intervencions psicològiques així com activitats de recerca en el camp de la psicologia de la salut sempre que aquestes activitats no siguin les pròpies d’altres professionals sanitaris.