Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Treball Final de Màster

El treball final de màster (TFM) és una assignatura obligatòria que posa en relació les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidencia la capacitat de creació, síntesi i comunicació de l'estudiant. Pot consistir en el desenvolupament d’una recerca acotada, un treball d’assaig o la formulació d’un projecte innovador, en tots els casos prèvia autorització del tutor/a assignat. El TFM ha de ser un treball original amb estructura i qualitat científica que suposi una aportació al camp d’estudi de la joventut o les polítiques de joventut.

Per conèixer el plantejament d'aquest treball en el MIJS, les competències que treballa, el format i estructura que ha de tenir, el sistema de presentació o com s'avalua.

Més informació .