Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

La petjada del MIJS

El MIJS és molt més que cursar un màster, deixa empremta. D’una banda,  forma especialistes en l’àmbit de la joventut i de l’altra, proporciona una experiència que va més enllà de les aules:

Raons per fer el màster

  1. Impartit a 6 universitats públiques catalanes
  2. Equip de professorat expert i orientat per un consell assessor
  3. L'aproximació interdisciplinària, teòrica i pràctica, en l’àmbit de la joventut
  4. Possibilitat d’allotjament a la Xarxa d’Albergs de Joventut
  5. Viatge d’estudis a l’estranger 

Testimonials

Buscava un màster oficial que em permetés accedir als estudis de doctorat. També m’interessava que fos interdisciplinari per a poder adquirir coneixements des de diferents perspectives a les que havia vist fins llavors. Vaig escollir el MIJS i cursar-lo va ser una de les millors decisions que he pres mai sobre la meva vida acadèmica!

Gemma Crous

Cursar el MIJS va ser una gran experiència! Que els alumnes vinguem de camps professionals diferents fa que tots tinguem molt a aprendre de tothom molt a aportar al grup. Per mi, el millor va ser la transversalitat pel que fa als continguts, sempre des d’un punt de vista interdisciplinari. L'aprenentatge és dins i fora de l’aula, en cada viatge, en cada sopar... I amb tot, és impossible no fer-hi amics/gues!

Oriol Calbet Montcusí

Yo le recomendaría el master a todos los técnicos en juventud y a todos aquellos que realizan cualquier trabajo con este grupo poblacional, es necesario que la producción académica ayude a transformar las vidas de las personas y eso solo se logra a través de la formación de los profesionales que están en campo.

Ana Lucía Cardenas