Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Sortides professionals

El programa de màster representa una opció d'especialització professional per a docents de les etapes d'educació infantil, primària, educació secundària, educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs de l'educació, per formar professionals que han de donar resposta a una varietat de necessitats educatives degudes a raons personals i a raons culturals i socials, com a experts en atenció a la diversitat des de la perspectiva de l'educació inclusiva.

Els titulats i les titulades poden desenvolupar la seva activitat professional en els següents àmbits d'intervenció:

  • Escoles d'educació infantil, educació primària i educació especial,
  • Instituts d'educació secundària,
  • Aules hospitalàries
  • Equips multidisciplinars itinerants, com a assessors, orientadors,
  • Mediadors en serveis educatius i serveis d'atenció primerenca, entre altres.

La formació que ofereix el màster també es dirigeix a especialitzar a mestres i professionals de l'educació per treballar amb nens i joves en situació de vulnerabilitat pel que fa a l'aprenentatge, degut a raons culturals i socials, ja sigui en aules d'acollida o en aules ordinàries.

Reconeixement del màster per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Amb data de 10 de juliol de 2014, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya comunica a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG que procediran a incorporar aquest màster com a formació que capacita els mestres per a l’especialitat de Pedagogia Terapèutica. Per tant, es reconeixerà per accedir a les places de la borsa de treball que siguin d'aquesta especialitat.