Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Calendari i horari

L'horari del les classes del màster pel curs 2017-18 és de les 16:30 a les 20:30h

Cal tenir en compte que  l’assignatura de pràctiques suposa una estada d’unes 100 hores en un centre, servei o institució, o bé en un grup d’investigació, que s’han de fer al llarg del curs. Es pactarà amb la coordinació dels estudis i els centres de pràctiques el calendari, horari i durada d’aquesta estada de pràctiques.

A principis de juny s'haurà de lliurar el Treball de Final de Màster (TFM) de la convocatòria de juny.  Les persones que vulguin presentar el TFM a la convocatòria de setembre hauran de lliurar-lo la primera setmana se setembre, a la data que s’especifiqui des de la coordinació d’estudis.

 Podeu veure el calendari en el següent enllaç:

CALENDARI I HORARIS 2017-18