Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Dret de Danys

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Responsabilitat Civil12.00 crèdits

Filosofia del Dret de Danys8.00 crèdits

Aspectes Pràctics del Dret de Danys6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dret d'assegurances   Derecho de seguros   Insurance law (3501MO2151)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Responsabilitat patrimonial de l'Administració   Responsabilidad patrimonial de la Administración   Liability of public bodies (3501MO2152)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Treball Fi de Màster18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball fi de màster   Trabajo fin de máster   Master's Thesis (3501MO2046)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optatives16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teories de la justícia correctiva i justificació moral de la responsabilitat civil   Teorías de la justicia correctiva y justificación moral de la responsabilidad civil   Theories of corrective justice and moral justification of tort law (3501MO2125)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Concepcions filosòfiques del nexe causal   Concepciones filosóficas del nexo causal   Philosophical conceptions of the causal link (3501MO2126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aspectes distributius del dret de danys   Aspectos distributivos del derecho de daños   Distributive approach to tort law (3501MO2127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea   Grandes temas del Derecho privado I: Tradición jurídica europea   Current issues of private law I: The European legal tradition (3501MO2128)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil   Grandes temas del Derecho privado II: contingencias profesionales y responsabilidad civil   Current issues of private law II: liability law and work-related injuries (3501MO2129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Metodologia de la recerca en Dret privat   Metodología de la investigación en Derecho privado   Research methodology in private law (3501MO2154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Principis filosòfics del dret de família   Principios filosóficos del derecho de familia   Philosophical principles of family law (3501MO2159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drets de propietat: pressupòsits filosòfics   Derechos de propiedad: presupuestos filosóficos   Property rights: philosophical foundations (3501MO2160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La prova pericial en la responsabilitat civil   La prueba pericial en la responsabilidad civil   Expert evidence on liability (3501MO3048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justificació i funcions de la responsabilitat civil   Justificación y funciones de la responsabilidad civil   (3501MO3105)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de contractes   Derecho de contratos   Law of contracts (3501MO2043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret europeu de consum   Derecho europeo de consumo   European consumer law (3501MO2044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al Dret comparat: sistemes   Introducción al Derecho comparado: sistemas   Introduction to comparativa law: systems (3501MO2045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció civil dels drets fonamentals   Protección civil de los derechos fundamentales   Civil protection of fundamental rights (3501MO2153)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mercat i responsabilitat civil   Mercado y responsabilidad civil   Market and liability law (3501MO2155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fons de compensació sense culpa   Fondos de compensación sin culpa   No-fault compensation funds (3501MO2156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Negociació i resolució de conflictes en responsabilitat per danys   Negociación y resolución de conflictos en responsabilidad por daños   Negotiation and conflict resolution in liability instances (3501MO2157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica i filosòfica del dret contractual   Análisis económico y filosófico del derecho contractual   Philosophical and economic analysis of contract law (3501MO2158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes de valoració del dany corporal: bases comparades   Sistemas de valoración del daño corporal: bases comparadas   (3501MO3106)

OPOptativa 3.00 SSemestral