Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Màster en Dret de Danys

Accés, admissió i matrícula

Requisit de titulació prèvia

Estar en possessió d'un títol de llicenciat/ada o graduat/ada en dret o matèria afí que inclogui una formació en dret privat i que permeti realitzar estudis de postgrau. Tenint en compte l'enfocament internacional del programa, no hi ha una reserva específica de places per a estudiants estrangers (de l'EEES amb títol de grau o titulats de sistemes educatius estrangers fora de l'EEES, sense necessitat d'homologació, amb comprovació prèvia que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que faculten, al país expedidor, per a l'accés a estudis de postgrau). En qualsevol cas, tindran accés preferent els candidats que disposin de formació universitària en dret. 

Admissió i matrícula

Per accedir al màster cal realitzar la preinscripció universitària. Es recomana als candidats de fora de la UE que efectuïn la preinscripció durant els primers períodes de preinscripció per garantir l’obtenció d’una plaça. Un cop realitzada la preinscripció el Consell d'Admissió del màster valorarà el currículum de l'estudiant per assegurar la idoneïtat dels candidats en relació amb la dedicació necessària per al progrés de la seva formació. Es tindrà en compte el coneixement d'idiomes així com també mèrits previs en l'àmbit de la investigació o experiència professional.