Màster en advocacia

Accés, admissió i matrícula

Requisits relatius a la titulació universitària dels futurs estudiants:

  • Títol de graduat/ada en Dret.
  • Títol de llicenciat/ada en Dret.
  • Els títols estrangers han d’estar homologats a Espanya.