Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màsters oficials: Màster Universitari en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial


Memòria vigent:
Memòria (2013)
Documentació Procés Any
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2017
Informe AQU Catalunya Acreditació 2017
Autoinforme Acreditació 2016
Informe Consejo de Universidades Verificació 2014
Informe AQU Catalunya Verificació 2014
Memòria Verificació 2013

Informació General

Indicadors